cbs De Windroos

Evertsenstraat 7 9801 GK Zuidhorn

  • Schoolfoto van cbs De Windroos
  • Schoolfoto van cbs De Windroos
  • Schoolfoto van cbs De Windroos
  • Schoolfoto van cbs De Windroos

In het kort

Toelichting van de school

Een stevige basis op weg naar de toekomst!

De Windroos is een open Christelijke school waar kinderen niet alleen leren op cognitief gebied, maar ook meesterlijk leren worden in zelfvertrouwen, doorzetten, plezier hebben en verwonderen. Alle kinderen leren, ieder met zijn of haar eigen mogelijkheden en talenten.

De volgende waarden vormen de basis voor ons onderwijs: Lol, Loslaten, Lef en Ervaren!

Met onze waarden en identiteit richten we ons onderwijs in op De Windroos en werken wij als team met leerlingen en ouders. Dat de kinderen opgroeien in een positieve sfeer met respect voor elkaar en onze omgeving geeft ruimte en richting. 

Klik hier voor onze website.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Lol
  • Loslaten
  • Lef
  • Ervaren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
217
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Windroos heeft een samenwerking met SKSG, Babba kinderopvang en De Boshut kinderopvang. Er zijn afspraken gemaakt voor de uitvoering van voorschoolse en buitenschoolse opvang (BSO). Na schooltijd wordt uw kind door de betreffende kinderopvang opgehaald en naar de BSO gebracht. De openingstijden van de BSO zijn afgestemd op onze schooltijden, margedagen en schoolvakanties.  

Welkom bij de BSO van SKSG, Babba kinderopvang en De Boshut kinderopvang 

SKSG
Bij onze BSO is de sfeer ontspannen en vertrouwd, waardoor de kinderen zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen hun eigen grenzen en mogelijkheden leren kennen in een uitdagende speelomgeving. Wij hechten veel waarde aan grote uitdagende buitenspeelruimten, waarbij onze speerpunten: sport, bewegen en natuur een belangrijke plaats innemen. Op onze website vindt u meer informatie.

Babba kinderopvang
Wij zijn een christelijke kinderopvang en bieden buitenschoolse opvang en kinderdagopvang. Wij geloven dat elk kind uniek, waardevol, betekenisvol, gewenst en oneindig geliefd is. Bij Babba werken wij met een enthousiast team van vaste leidsters; uw kind wordt door een vaste leidster opgevangen, dit geeft veiligheid en vertrouwen. Rust en ruimte vinden wij belangrijk voor de kinderen; wij vangen maximaal 30 kinderen op op onze buitenschoolse opvang. Mocht u vragen hebben of een keer vrijblijvend willen komen kijken, dan horen wij dat graag. Meer informatie vindt u op onze website.

De Boshut
De Boshut is een gezellige en gemoedelijke BSO, met professionele pedagogisch medewerkers die hart hebben voor de kinderen. Zij leggen de basis voor een veilige en vertrouwde sfeer op de groep, waar elk individuele kind gezien wordt. Samen spelen en ontdekken vinden wij heel belangrijk, zo ontwikkelen de kinderen zich op een prettige manier. Door de kinderen veel inspraak te geven bij de invulling van de BSO, geven we ze vertrouwen en verantwoordelijkheid. Zo krijgen ze alle ruimte om te groeien!Daarnaast hebben we ook een Sport BSO-locatie in Zuidhorn. Deze is bedoeld voor kinderen vanaf 7 jaar en is geopend op de dinsdag- en de donderdagmiddag in de schoolweken. Kijk op onze website voor meer informatie. 


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven