cbs De Windroos

Evertsenstraat 7 9801 GK Zuidhorn

  • Schoolfoto van cbs De Windroos
  • Schoolfoto van cbs De Windroos
  • Schoolfoto van cbs De Windroos
  • Schoolfoto van cbs De Windroos
  • Schoolfoto van cbs De Windroos

In het kort

Toelichting van de school

Een stevige basis op weg naar de toekomst!

De Windroos is een open Christelijke school waar kinderen niet alleen leren op cognitief gebied, maar ook meesterlijk leren worden in zelfvertrouwen, doorzetten, plezier hebben en verwonderen. Alle kinderen leren, ieder met zijn of haar eigen mogelijkheden en talenten.

De volgende kernwaarden vormen de basis voor ons onderwijs: Lol, Loslaten, Lef en Ervaren!

Met onze waarden en identiteit richten we ons onderwijs in op De Windroos en werken wij als team met leerlingen en ouders. Dat de kinderen opgroeien in een positieve sfeer met respect voor elkaar en onze omgeving geeft ruimte en richting. 

Klik hier voor onze website.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Lol
  • Loslaten
  • Lef
  • Ervaren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Sinds het schooljaar 2005-2006 is er een aannamebeleid vastgesteld voor De Windroos. Dit betekent dat de maximale omvang voor de school is vastgesteld op negen groepen en maximaal 224 leerlingen. Wanneer wij meer aanmeldingen ontvangen dan dat er plaatsen beschikbaar zijn, dan zal er geloot worden. De leerlingen die niet worden ingeloot worden op een wachtlijst geplaatst. Op tijd aanmelden is van groot belang wanneer u uw keuze hebt laten vallen op onze school. Meer hierover kunt u lezen in "Bijzondere maatregel regulering aannamebeleid".

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
220
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Windroos heeft met SKSG, Babba kinderopvang en De Boshut kinderopvang afspraken gemaakt voor de uitvoering van buitenschoolse opvang (BSO). Na schooltijd wordt uw kind door de pedagogisch medewerkers van school gehaald en naar de BSO gebracht. De openingstijden van de BSO zijn afgestemd op de schooltijden, margedagen en schoolvakanties.  

Welkom bij de BSO van SKSG, Babba kinderopvang en De Boshut kinderopvang 

SKSG
Bij onze BSO is de sfeer ontspannen en vertrouwd, waardoor de kinderen zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen hun eigen grenzen en mogelijkheden leren kennen in een uitdagende speelomgeving. Wij hechten veel waarde aan grote uitdagende buitenspeelruimten, waarbij onze speerpunten: sport, bewegen en natuur een belangrijke plaats innemen. Op onze website vindt u meer informatie.

Babba kinderopvang
Wij zijn een christelijke kinderopvang en bieden buitenschoolse opvang en kinderdagopvang. Wij geloven dat elk kind uniek, waardevol, betekenisvol, gewenst en oneindig geliefd is. Bij Babba werken wij met een enthousiast team van vaste leidsters; uw kind wordt door een vaste leidster opgevangen, dit geeft veiligheid en vertrouwen. Rust en ruimte vinden wij belangrijk voor de kinderen; wij vangen maximaal 30 kinderen op op onze buitenschoolse opvang. Mocht u vragen hebben of een keer vrijblijvend willen komen kijken, dan horen wij dat graag. Meer informatie vindt u op onze website.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven