Basisschool De Brug - school met de Bijbel

Boslaan 38 9801 HG Zuidhorn

  • Schoolfoto van Basisschool De Brug - school met de Bijbel
  • Schoolfoto van Basisschool De Brug - school met de Bijbel
  • Schoolfoto van Basisschool De Brug - school met de Bijbel
  • Schoolfoto van Basisschool De Brug - school met de Bijbel
  • Schoolfoto van Basisschool De Brug - school met de Bijbel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In 2020-2021 scoorden we 369,9. Dit is ruim boven het landelijk gemiddelde. De leerlingen hebben ondanks de twee lockdowns in groep 7 en groep 8 goed naar hun eigen niveau gescoord. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op De Brug gebruiken wij de toetsen van Diataal. Voor de groepen 1 en 2 volgen wij de leerlijnen in Parnassys. De tussenresultaten worden besproken met het hele team en per groep. Dit gebeurt in een analysegesprek tussen de leerkracht, ib'er en de directeur van De Brug. Dit doen wij twee maal per jaar.

Op basis van de resultaten kijken we waar verbeteringen nodig zijn. Die verbeteringen kunnen op groepsniveau nodig zijn, op leerlingniveau maar ook op schoolniveau.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Brug wil een veilige school zijn voor alle leerlingen. Betrokkenheid op elkaar en omzien naar elkaar vinden wij belangrijke waarden. Daar besteden wij iedere dag aandacht aan. Wij willen een positieve sfeer in de groepen en op het plein. 

Met de methodiek "Grip op de groep" en de methode "Kwink" werken wij gericht aan de relaties tussen de kinderen. Hierdoor leren de kinderen elkaar te vertrouwen en  is er een positieve sfeer in de klassen en op het plein. Met het instrument 'Zien' volgen wij de leerlingen in hun sociale ontwikkeling. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • betrokkenheid
  • veiligheid
  • omzien naar elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie heeft onze school, in het kader van het thema-onderzoek "Van po naar vo", in maart 2019 bezocht. Ze waren tevreden over onze verwijzingsprocedure naar het VO. We hebben toen weer het basisarrangement gekregen. In januari 2020 hebben we een externe audit gehad van een auditteam. Zij hebben onze school bezocht en onderdelen met een ruim voldoende of goed beoordeeld. Bij beide bezoeken werden geen tekortkomingen gezien en was men positief over de school. 

Terug naar boven