Basisschool De Brug - school met de Bijbel

Boslaan 38 9801 HG Zuidhorn

  • Schoolfoto van Basisschool De Brug - school met de Bijbel
  • Schoolfoto van Basisschool De Brug - school met de Bijbel
  • Schoolfoto van Basisschool De Brug - school met de Bijbel
  • Schoolfoto van Basisschool De Brug - school met de Bijbel
  • Schoolfoto van Basisschool De Brug - school met de Bijbel

In het kort

Toelichting van de school

Deze site geeft u inzicht in de gegevens van onze school. We proberen de gegevens actueel houden en zullen dus zo nu en dan gegevens weer aanpassen. Op deze manier krijgt u al een behoorlijk beeld van de school. Nog mooier vinden wij het wanneer u bij ons op bezoek komt. Dan kunt u de school zien en de sfeer proeven. Wees welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid en openheid
  • School voor christenen
  • Moderne onderwijsmethodes
  • Engels door de hele school
  • Uitdaging waar mogelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn een school die een grotere onderbouw heeft dan bovenbouw. Dit betekent dat de school - ook gezien de prognoses- blijft groeien. Het is een voorrecht dat er steeds meer leerlingen naar onze school komen en dat deze ouders verschillende kerkelijke achtergronden hebben. 

Nieuwe leerlingen worden ingeschreven op de eerste schooldag die volgt op hun vierde verjaardag. Een aantal kinderen komt direct na de zomervakantie op school. Dit zijn de leerlingen die in, vlak voor of vlak na de zomervakantie vier jaar worden of zijn geworden. De andere leerlingen volgen in de loop van het cursusjaar. Alle vierjarige leerlingen stromen in, in leerjaar één. Kinderen die direct na de zomervakantie voor het eerst op school komen, krijgen een uitnodiging om samen met de andere kinderen van hun groep een morgen of middag vóór de vakantie op school te komen kennismaken.

Instroommoment nieuwe leerlingen

Iedere eerste maandag van de maand (m.u.v. de maanden augustus en september) bieden we de mogelijkheid aan om nieuwe kinderen alvast naar school te laten gaan als ze in deze maand vier jaar hopen te worden. Voor de maanden december en juli is dit minder logisch, daarover zouden we graag met jullie overleggen. Op deze manier willen we het aantal instroommomenten evenredig verdelen over het hele schoolseizoen en tegelijk daarmee een stukje rust in de groep te behouden. In de week voor de eerste maandag van de maand komen de kinderen op dinsdag- en donderdagochtend wennen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
264
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven