CBS Het Anker

Rijksstraatweg 1 9801 AM Zuidhorn

  • Schoolfoto van CBS Het Anker
  • Schoolfoto van CBS Het Anker
  • Schoolfoto van CBS Het Anker
  • Schoolfoto van CBS Het Anker
  • Schoolfoto van CBS Het Anker

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

We hebben in februari 2023 een leerlingtevredenheidspeiling afgenomen. Hieruit blijkt dat de meeste leerlingen tevreden zijn. Leerlingen vinden het fijn dat ze op Het Anker zitten. Ze hebben het naar hun zin in de groep en vinden dat ze veel leren op school. Uit alle peilingen hebben we conclusies getrokken welke zijn vertaald in ons schoolplan en schooljaarplan.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

We hebben een oudertevredenheidspeiling afgenomen in februari 2023. Helaas heeft slechts een klein percentage van de ouders de peiling ingevuld. De uitslag laat een overwegend positief beeld zien. Uit alle peilingen hebben we conclusies getrokken welke zijn vertaald in het schoolplan en schooljaarplan.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven