Rooms Katholieke Basisschool St Bernadette

Zuidermeerweg 58 1652 CV Zuidermeer

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Bernadette
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Bernadette
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Bernadette
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Bernadette
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Bernadette

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Onze leerlingen uit groep 6, 7 en 8 vullen elk jaar een Vensters-enquête in over school. Daarnaast voeren wij groeps- en leerlinggesprekken in de klas over bijvoorbeeld het groepsklimaat. Wij maken al enkele jaren gebruik van een leerlingenraad waarbij vijf leerlingen alle leerlingen vertegenwoordigen middels vijf vergaderingen per jaar waarin schoolse zaken worden besproken. De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in de klassen gebeurt. De leerlingenraad luistert daarbij naar de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen.
Elk schooljaar worden in september/oktober nieuwe verkiezingen gehouden. Tijdens deze verkiezingen worden uit de groepen 6, 7 en 8 (bij voorkeur) twee leerlingen gekozen die gedurende het gehele schooljaar zitting zullen nemen in de leerlingenraad. De kiesplicht geldt voor elke leerling uit groep 6 t/m 8. De kandidaten worden per groep op een stembiljet gezet, dit betekent dat er in totaal evenveel stembiljetten zijn als leerlingen in groep 6, 7 en 8. Om geldig te stemmen mag op elke stembrief slechts één kandidaat aangeduid worden. Leerkrachten mogen niet deelnemen aan de stemming en een kandidaat mag niet op zichzelf stemmen.
Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Onze school heeft een MR welke bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders. Zij vergaderen zesmaal per jaar over onderwijskundige en schoolse zaken.

Onze school heeft tevens een Oudercommissie (OC) welke bestaat uit vijf ouders en waarbij een teamlid elke vergadering aanwezig is. De OC ondersteunt het team bij het uitvoeren van activiteiten zoals Sinterklaas, kerstmis, schoolreisje en het afscheid van groep 8. Verder is er ook een ouder die zich bezig houdt met de aankleding van de school bij de seizoenen en de feestelijke periodes door het jaar heen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven