Rooms Katholieke Basisschool St Bernadette

Zuidermeerweg 58 1652 CV Zuidermeer

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Bernadette
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Bernadette
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Bernadette
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Bernadette
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Bernadette

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Aandacht
  • Groei
  • Verbondenheid
  • Veiligheid
  • Kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De St. Bernadetteschool is een kleine en gezellige school in Zuidermeer.
Samen met de kinderen, ouders en leerkrachten werken wij in een uitdagende leeromgeving aan onze leeropbrengsten. Door middel van begeleiding en afstemming streven wij ernaar het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften en mogelijkheden van onze leerlingen zodat zij een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen

Op de St. Bernadetteschool streven wij er naar dat iedereen (leerlingen, leerkrachten en ouders) zich thuis voelt. Wij willen onze kinderen niet alleen iets leren, wij vinden het belangrijk dat zij zich ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag.

Creativiteit, flexibiliteit, openheid, samenwerken, zelfkennis, zelfvertrouwen, inlevingsvermogen...Een greep uit de vaardigheden die wij onze leerlingen naast het stimuleren en ontwikkelen van de cognitieve vaardigheden mee willen geven zodat zij zich een prachtige plek binnen onze maatschappij kunnen verwerven.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
71
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school heeft een sterk sociaal veilig klimaat. Dit blijkt o.a. uit feedback van leerlingen en ouders.

Terug naar boven