CBS De Wegwijzer

Kerkstraat 15 9636 AA Zuidbroek

Schoolfoto van CBS De Wegwijzer

In het kort

Toelichting van de school

Wijzer op weg.

Onze christelijke basisschool in Zuidbroek biedt een veilige basis, waar elk kind zich volop kan ontwikkelen. We hebben oog voor alle kinderen en hun unieke talenten. Zo helpen we alle kinderen op weg naar een mooie toekomst.    

Je bent op weg om op eigen benen te staan en je eigen weg te vinden.

Laat je de weg wijzen en put uit de bron van alle leven en alle schepping, dan kun je niet de verkeerde kant opgaan.  

Ga gewoon door ook al wordt het moeilijk.

Weet dan dat het een ruwer stukje is waar je doorheen moet.  

Volg de wegwijzers in je leven.

Dan weet je waar je naar toe gaat en wat je kunt bereiken.  

Vertrouw op God, Hij zal altijd met je meegaan.  

(Een aangepaste versie uit: Open innerlijke deuren)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veilige basis
  • samen werken
  • elkaar inspireren
  • optimaal uitdagen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We hebben met een dalende leerlingenaantal te maken, omdat we in een krimpregio zitten. Dit houdt voor ons onderwijs in dat we  - passend bij onze visie - meer groepsdoorbrekend gaan werken in de komende vier jaren. Door corona hebben we dit in het vorig schooljaar niet kunnen invoeren. We gaan dit schooljaar weer een start maken met het groepsdoorbrekend leren.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
122
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

  •  

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven