CBS De Wegwijzer

Kerkstraat 15 9636 AA Zuidbroek

Schoolfoto van CBS De Wegwijzer

In het kort

Toelichting van de school

Wijzer op weg.

Onze christelijke basisschool in Zuidbroek biedt een veilige basis, waar elk kind zich volop kan ontwikkelen. We hebben oog voor alle kinderen en hun unieke talenten. Zo helpen we alle kinderen op weg naar een mooie toekomst.    

Je bent op weg om op eigen benen te staan en je eigen weg te vinden.

Laat je de weg wijzen en put uit de bron van alle leven en alle schepping, dan kun je niet de verkeerde kant opgaan.  

Ga gewoon door ook al wordt het moeilijk.

Weet dan dat het een ruwer stukje is waar je doorheen moet.  

Volg de wegwijzers in je leven.

Dan weet je waar je naar toe gaat en wat je kunt bereiken.  

Vertrouw op God, Hij zal altijd met je meegaan.  

(Een aangepaste versie uit: Open innerlijke deuren)

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • veilige basis
 • samen werken
 • elkaar inspireren
 • optimaal uitdagen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We hebben met een dalende leerlingenaantal te maken, omdat we in een krimpregio zitten. Dit houdt voor ons onderwijs in dat we  - passend bij onze visie - meer groepsdoorbrekend gaan werken in de komende vier jaren. Dit schooljaar starten we met de groepen 7 en 8 en vervolgens breiden wij het uit naar de groepen 4,5 en 6 en als laatste zijn aan de beurt de groepen 1,2 en 3.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
122
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Zolang wij te maken hebben met het coronavirus geldt de volgende informatie niet!

Een aantal praktische zaken m.b.t de tussenschoolse opvang: 

 • Iedere schooldag, behalve de woensdag bestaat de gelegenheid voor de kinderen om over te blijven op school.Kinderen die op school overblijven betalen € 1,50 per keer.
 • Er wordt per gezin voor maximaal 2 kinderen betaald.

U kunt vooraf een strippenkaart kopen van: 

 • 5x    = €   7,50 
 • 10x = € 15,00 
 • 20x = € 30,00 
 • 40x = € 55,00 (deze kaart geeft korting)

 • Alleen de strippenkaart van 5x kunt u contant betalen bij de teamleden die dit in hun takenpakket hebben. 
 • Voor de overige strippenkaarten geldt dat het bedrag via automatische incasso wordt afgeschreven. U heeft hiervoor dan schriftelijke toestemming gegeven.De strippenkaart wordt op school in beheer gehouden. Als de kaart bijna vol is krijgt uw kind een briefje mee dat u weer een nieuwe kaart moet worden gekocht. Bij automatische incasso vermelden we dat er binnenkort het bedrag voor.
 • De kinderen nemen zelf hun eten en drinken mee.
 • Er is oppas vanaf het begin van de middagpauze tot een kwartier voor de aanvang van de middagschooltijd.
 • De overblijfkracht heeft de beschikking over een telefoonnummer van één van de ouders of iemand anders bij eventuele calamiteiten. 
 • Er wordt gezamenlijk gegeten en na afloop is er gelegenheid om te spelen met het beschikbare speelgoed.
 • Iedereen luistert naar de overblijfkracht en probeert er een gezellige maaltijd van te maken.
 • De overblijfouders op onze school hebben de cursus overblijven gevolgd en hebben hun certificaat behaald.
 • We verzoeken de ouders van de overblijvers om van tevoren aan te geven op welke dag(en) hun kind(eren) overblijft/overblijven. Dit kunt u schriftelijk doen middels het opgavenformulier dat op school verkrijgbaar is en via het overblijfschriftje.
 • Het is vanzelfsprekend dat een kind, dat op een vaste overblijfdag niet overblijft, wordt afgemeld door de ouders. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven