Christelijke Basisschool De Regenboog

Johan Berkstraat 35 3284 XD Zuid-Beijerland

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het schoolvenster van CBS de Regenboog. Dit schoolvenster geeft u informatie over allerlei zaken die met de school te maken hebben.In het kort geven wij  iets weer over wat ons als schoolteam drijft, wat wij belangrijk vinden, wat onze uitgangspunten zijn, van waaruit we werken, wat onze lijn is als kinderen moeite hebben met de leerstof, etc. Daarnaast vindt u  ook veel praktische informatie voor elke dag, zoals schooltijden en dergelijke.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • zelfstandig
  • samen
  • professioneel
  • veilig
  • bijzonder

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
157
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven