De Eendragt

Johan Berkstraat 31 3284 XD Zuid-Beijerland

Schoolfoto van De Eendragt

In het kort

Toelichting van de school

Op Openbare basisschool De EendragtOBS de Eendragt halen we de maximale leerprestatie door actief leren.

Kinderen hebben van nature een eigen zelfstandig leervermogen; ze leren in hun eigen tempo en op hun eigen wijze. Op Openbare Basisschool De Eendragt stimuleren wij dit eigen vermogen. Door zelf te ontdekken en te doen, ontwikkelen de kinderen zich tot zelfbewuste personen. Openbare Basisschool De Eendragt biedt een actief onderwijsaanbod. Kinderen krijgen inzicht in hun eigen vermogen en verkennen hun grenzen. Zij leren verantwoordelijkheid nemen en respectvol en behulpzaam te zijn naar anderen. Dit proces begint al bij groep 1 en loopt door tot en met groep 8.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
94
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven