s.w.s. De Zoutkamperril

H. Doornbosweg 2 A 9974 PE Zoutkamp

  • Schoolfoto van s.w.s. De Zoutkamperril
  • Schoolfoto van s.w.s. De Zoutkamperril
  • Schoolfoto van s.w.s. De Zoutkamperril

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders en verzorgers,

Fijn dat u een kijkje komt nemen op het schoolvenster van SWS de Zoutkamperril. Voor meer uitgebreide informatie over onze school verwijzen wij u graag naar onze website. http://Zoutkamperril-vcpong.cms.socialschools.nl

Graag tot ziens!

Het team van SWS de Zoutkamperril

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Samen in ontwikkeling
  • Samen in beweging

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen komen uit Zoutkamp en de directe omgeving. Een groot deel van de leerlingen stroomt in via de eveneens in de school gevestigde Peuterspeelzaal Pinokkio. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
90
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven