De Bernardusschool

Kooikerspad 2 2382 EA Zoeterwoude

Ons schoolgebouw wordt vervangen door nieuwbouw naast het huidige gebouw.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Leerlingtevredenheid Bernardusschool (april 2023)

De vragenlijst is afgenomen bij de leerlingen uit de groepen 6-7-8.

Het afnemen van de leerlingvragenlijsten is een wettelijke verplichting.
De indicator Leerlingtevredenheid bestond uit 38 vragen over hoe tevreden de leerlingen zijn over school.
- 97% geeft aan zich veilig te voelen in de school
- 71% geeft aan dat zij een leuke klas hebben

De resultaten worden met leerlingen, het team en de Medezeggenschapsraad (MR) besproken en hier zullen afspraken gemaakt worden over de verbeterpunten.

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Oudertevredenheid Bernardusschool (april 2023)

Dit jaar zijn 157 ouders/verzorgers gevraagd om de oudertevredenheid in te vullen.
Het percentage respons van 33% is aan de lage kant (>34 % is voldoende), maar wij zijn blij met het resultaat van een 7,5 gemiddeld.

De resultaten worden medio mei/juni met het team en de Medezeggenschapsraad (MR) besproken. Er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering en we zullen de resultaten van dit onderzoek dan ook gebruiken om dit te doen.

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven