De Bernardusschool

Kooikerspad 2 2382 EA Zoeterwoude

Schoolfoto van De Bernardusschool

In het kort

Toelichting van de school

De Bernardusschool is een kleinschalige, hechte school. Aan persoonlijke aandacht voor de leerling hechten wij veel waarde. Een kind dat aandacht en waardering krijgt, gaat met meer plezier naar school en dat heeft een positief effect op het leerproces. Als school zijn wij in hoge mate betrokken bij de ontwikkeling van de leerlingen.

Wij hebben oog voor de individuele eigenschappen van een leerling en zijn/haar ontwikkelingsproces. Wij geven leerlingen verantwoordelijkheid en regie over keuzes die leiden tot het beste eindresultaat. Leerlingen zijn nauw betrokken bij hun vorderingen. 

Wij leren kinderen samenwerken en samen leren, als vaardigheid voor de toekomst.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talent ontplooien
  • Vertrouwde en veilige plek
  • Spelend en ontdekkend leren
  • Zelfstandigheid en samenwerken
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
206
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven