Basisschool Het Avontuur

Het Veldboeket 1 2381 JK Zoeterwoude

  • Schoolfoto van Basisschool Het Avontuur
  • Schoolfoto van Basisschool Het Avontuur
  • Schoolfoto van Basisschool Het Avontuur
  • Schoolfoto van Basisschool Het Avontuur
  • Schoolfoto van Basisschool Het Avontuur

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Het Avontuur in Zoeterwoude is er voor kinderen van 4-12 jaar om samen te spelen, elkaar te ontmoeten, te leren en talenten te ontwikkelen. Basisschool Het Avontuur is in augustus 2018 geopend. Op deze school geeft een professioneel team onderwijs. De naam Het Avontuur is gekozen, omdat alle kinderen aan een groot avontuur beginnen. Namelijk de start van hun schoolcarrière, waarin ze onderzoekend- en ontdekkend leren en hun talenten ontwikkelen.

Ons logo, de luchtballon, is een metafoor. De luchtballon stijgt op, krijgt richting door de school en laat kinderen een avontuur van 8 jaar beleven. De luchtballon komt hoger en hoger, ontdekt, leert, overziet en laat hen anders kijken. Alle leeftijden worden weergegeven als onderdeel van de ballon. Sommigen wat meer beschermd en sommigen met meer drang naar eigen invulling van het avontuur. Samen weerspiegelen deze betekenissen de visie van de school. Dat zal bij het lezen van deze gids duidelijk worden. In deze gids beschrijven we de basis voor alles wat we doen binnen het Avontuur. Het is een samenvatting van onze visie en beleid, direct vertaald naar de beleving van het kind binnen de school.

Verder kunt u in de schoolgids lezen hoe wij met de kinderen werken, hoe wij kinderen extra zorg en begeleiding bieden en hoe wij met u als ouder samenwerken. Actuele gegevens over groepen, data van vakanties en dergelijke vindt u op onze jaarkalender. Deze kalender is op Schoudercom te vinden.

Daarnaast is de gids ook voor besturen, de onderwijsinspectie en andere partners bestemd. De schoolgids is geschreven door team en directie en goedgekeurd door de MR waarin teamleden en ouders zijn vertegenwoordigd. Bij wijzigingen wordt deze altijd eerst opnieuw aan hen voorgelegd. De bestuurlijke verantwoordelijkheid van Het Avontuur ligt bij SCOL. Naast deze gids maken wij jaarlijks een praktisch informatiepakket voor de verschillende bouwen (onderbouw, middenbouw en bovenbouw).

Vanzelfsprekend bent u altijd welkom voor een toelichting. Voor suggesties ter verbetering van de gids houden we ons van harte aanbevolen.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen school zijn
  • Ieder kind in beeld
  • Veiligheid en geborgenheid
  • Leren met lef
  • Interesse en talent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
391
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven