Oranjerie

Sumatra 11 2721 GG Zoetermeer

  • Iedere week ontwikkelen onze leerlingen hun talenten bij muziek, beeldende vorming, dans, gym, Techniek en wereldoriëntatie
  • Alle leerlingen volgen het vak Dans. Drie kwartier per week zijn ze volop in beweging en leren zich uiten in ritme en op muziek.
  • Onze talenten gebruiken we voor onszelf maar ook voor de ander. Met elkaar weten we en kunnen we meer dus leren we samenwerken.
  • We vieren veel en vaak op De Oranjerie. De christelijke vieringen maar ook onze trotsmomenten: successen, behaalde doelen en nieuwe ideeën.
  • Schoolfoto van Oranjerie

In het kort

Toelichting van de school

De Oranjerie is een open protestants christelijke basisschool die werkt volgens het unieke onderwijsconcept Tijd voor Talent. Voor ons is ieder mens een uniek schepsel van God met talenten en mogelijkheden tot ontwikkeling. Onze school is een ‘wij’-school en geen ‘ik’-school waarbinnen ieder kind een eigen, veilige plek heeft. Wij laten de talenten van kinderen tot hun recht komen door specifieke aandacht voor creatief denken en doen. Wij zorgen daarnaast voor een stimulerende leeromgeving die structuur en duidelijkheid biedt.

Tijd voor Talent kent de volgende elementen:

- we werken vanuit Leren Zichtbaar Maken: onze leerlingen werken in hun ontwikkeling aan concrete doelen en zijn in hoge mate betrokken bij hun leerproces doordat ze veel feedback krijgen 

- Sociaal Emotioneel Leren (SEL) neemt een belangrijke plaats in ons onderwijs in. Onze kinderen voelen zich veilig als ze zich vaardig voelen op zowel sociaal als emotioneel gebied. Onze kinderen leren zichzelf beter te kennen waardoor ze beter omgaan met de ander en De Oranjerie echt een wij - school is. Je ontwikkelt al je talenten en gebruikt ze niet alleen voor jezelf maar ook voor de ander.

- kunstzinnige en culturele vorming neemt een centrale plaats in omdat het creatief denken en doen stimuleert

- ontdekkend en ontwerpend leren voor ons de basis voor Wetenschap & Techniek.  

Kwaliteit is voor ons het stellen én bereiken van doelen. Dit gaat voor ons hand in hand met de positieve verwachtingen die we van kinderen, teamleden en ouders hebben. Het ontwikkelen en inzetten van talenten en competenties verhoogt de kwaliteit van ons onderwijs. Onze school krijgt inhoud door samen werken en leren. Wij zetten onze talenten in voor anderen en onszelf.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren Zichtbaar Maken
  • Creatief denken en doen
  • Sociaal Emotioneel Leren
  • Protestants-Christelijk
  • Wetenschap & Techniek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Vanaf de start van De Oranjerie zijn we jaarlijks flink gegroeid tot uiteindelijk een school met ruim 650 leerlingen. Wij zijn blij en trots dat zoveel ouders vertrouwen hebben in De Oranjerie. Tegelijkertijd bleken er ook nadelen te kleven aan ons grote leerlingenaantal. Zo konden we niet meer voldoende ruimtes vinden waarin we ons brede onderwijsaanbod goed vorm konden geven. 

Door vanaf 2016 ons aannamebeleid te wijzigen, daalde ons aantal kinderen. Op dit moment telt De Oranjerie iets meer dan 500 leerlingen. Hierdoor kunnen we Tijd voor Talent voor al onze kinderen weer goed vormgeven. We streven er naar het huidige leerlingenaantal te handhaven. We kunnen nu ieder jaar rond de 50 vierjarigen op onze gave school een plekje geven.

Onze ruim 500 leerlingen zijn in schooljaar 2020 / 2021 verdeeld over 20 groepen,  een gemiddelde van iets meer dan 25 leerlingen per groep. In ons gebouw aan Sumatra zitten de kinderen van leerjaar 6, 7 en 8. Hier vlak naast staat ons gebouw aan Zanzibarplein. Op de begane grond zitten de kinderen van leerjaar 1,2 en 3. Op de eerste etage zitten de kinderen van leerjaar 4 en 5

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
494
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Ouders betalen een verplichte bijdrage van € 30,00 per jaar voor de vrijwillige tussenschoolse opvang. Ouders geven hun kinderen een lunchpakket mee.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

   

Terug naar boven