De Oostwijzer, locatie Orion

Sumatra 15 2721 GG Zoetermeer

  • Schoolfoto van De Oostwijzer, locatie Orion
  • Schoolfoto van De Oostwijzer, locatie Orion
  • Schoolfoto van De Oostwijzer, locatie Orion
  • Schoolfoto van De Oostwijzer, locatie Orion
  • Schoolfoto van De Oostwijzer, locatie Orion

In het kort

Toelichting van de school

De Oostwijzer gaat voor G R O E I !

G - gezond: vakleerkracht gym, naschoolse sport, bewegend leren, weet wat je eet, weten wat gewenst gedrag is en hoe je dit uitdraagt

R - respect voor elkaar vanuit onze Katholieke identiteit, iedereen is welkom!

O - opbrengstgericht: wij gaan voor goede resultaten van tekenen tot rekenen. De IEP-eindtoets wordt al jaren prima gemaakt!

E - e-learning: werken op een Chromebook voor alle bovenbouwleerlingen met directe feedback, lessen mediawijsheid van groep 1 t/m 8

I - inspirerend: met ouders, leerlingen en team vormen wij een sfeervolle inspirerende school

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • vertrouwd en modern
  • bewegen en leren
  • communicatie en verbinding
  • warm pedagogisch klimaat
  • opbrengstgericht werken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal van de Oostwijzer locatie Orion is de afgelopen jaren gestegen. De toename zit vooral in het aantal kleuters dat wordt aangemeld. We hebben inmiddels vier goed gevulde kleutergroepen en daarmee komen we elk jaar uit op de formatie van twee groepen 3. Kortom: een gezonde tweestroomschool.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
400
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Oostwijzer neemt ons schoolklimaat en de veiligheid van leerlingen, ouders en personeel serieus. In ons Veiligheidsplan staat uitgebreid beschreven hoe wij hier mee omgaan. Het Pestprotocol en het Anti-Pestprogramma zijn er op gericht om een veilige omgeving te creëren voor ieder die bij ons op school komt. Het Bikkelprogramma biedt onze leerlingen ook nog een stukje assertiviteit, reflectievermogen en het leren omgaan met stress en faalangst. Sinds schooljaar 2020-2021 zijn wij ook een gecertificeerde school op het gebied van Mediawijsheid. Onze mediawijsheid-coach meester Robin geeft lessen in groep 1 t/m 8 om de leerlingen ook veilig met internet om te leren gaan. Van de kleuters tot aan groep 8 (en de voorbereiding op het middelbaar) voelen wij ons actief verantwoordelijk voor het welzijn van onze Oostwijzerkanjers!

Terug naar boven