Prins Florisschool

Hazerswoudestraat 250 2729 CN Zoetermeer

  • Schoolfoto van Prins Florisschool
  • Schoolfoto van Prins Florisschool
  • Schoolfoto van Prins Florisschool
  • Schoolfoto van Prins Florisschool
  • Schoolfoto van Prins Florisschool

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

De Prins Floris verantwoordt haar eindopbrengsten van het onderwijs naar de onderwijsinspectie met de IEP-eindtoets. Deze wordt afgenomen in groep 8 in de maand april. Sinds het schooljaar 2015-2016 nemen wij deel aan de eindtoets. In voorgaande jaren hebben wij ons verantwoord met de Cito-toetsen op M8 niveau.  Voor verwijzing naar het voortgezet onderwijs nemen wij de totale ontwikkeling van het kind in de bovenbouwgroepen van het basisonderwijs mee in ons advies. De IEP-eindtoets dient ter bevestiging en/of heroverweging.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

De citotoetsen zijn methodeonafhankelijke toetsen en worden ingezet als signaleringsinstrument om de schoolresultaten te kunnen beoordelen ten opzichte van het landelijk gemiddelde en om de ontwikkeling van de individuele leerling nauwgezet te kunnen volgen.

Met behulp van deze analyses zijn we in staat de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren en tegemoet te komen aan de behoeften van de individuele leerling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven