Prins Florisschool

Hazerswoudestraat 250 2729 CN Zoetermeer

 • Schoolfoto van Prins Florisschool
 • Schoolfoto van Prins Florisschool
 • Schoolfoto van Prins Florisschool
 • Schoolfoto van Prins Florisschool
 • Schoolfoto van Prins Florisschool

In het kort

Toelichting van de school

De Prins Florisschool is een ambitieuze, open christelijke basisschool in de wijk Oosterheem. Op onze school dragen we met elkaar zorg voor een omgeving die veilig en uitdagend is. Waar ieder kind het beste in zichzelf ontdekt. Ieder mag zijn zoals hij of zij is.  Er is oog voor de kwaliteiten en talenten van de leerlingen.

Samen met de ouders bouwen wij aan een stevige basis waarmee een kind vol vertrouwen zijn of haar toekomst tegemoet gaat.

Kenmerkend voor ons onderwijs zijn onder andere:

 • "met plezier uitblinken",onderwijs aan meer- en hoogbegaafden
 • Engels vanaf groep 1
 • coöperatief leren
 • professionele leerkrachten met passie voor hun vak
 • peutergym
 • samenwerking in doorgaande leerlijnen met het Voortgezet Onderwijs ONC

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samenwerken
 • Verbindend
 • Doelgericht
 • Plezier
 • Uitdagend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
463
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De pauzes tussen de middag zijn voor de verschillende groepen op verschillende tijden. De pauzes duren drie kwartier. Overblijven op school is niet verplicht, leerlingen mogen tussen de middag thuis eten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven