IKC Floriant

Florasingel 17 2719 HP Zoetermeer

  • Binnen het IKC is er regelmatig contact tussen peuters en kleuters
  • IKC Floriant is opgericht in 1991 en in schooljaar 2016-2017 is het 25 jarig bestaan gevierd.
  • Kinderen doen mee voor het goede doel, Wandelen voor water.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We zijn heel trots op de uitslag van de leerlingenquête. We vinden het belangrijk dat kinderen zich fijn en veilig voelen op IKC Floriant en geven daar als team dagelijks handen en voeten aan. Heel fijn om te zien dat dit door de kinderen ook wordt ervaren.
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ouders geven gemiddeld een 8 voor het welbevinden en plezier van hun kind(eren) op IKC Floriant. Dit sluit aan bij de positieve beoordeling die onze leerlingen aan ons geven. De ouderenquête laat daarnaast andere positieve punten zien, maar vertelt ons ook waar ontwikkelkansen liggen.   

Vanuit onze visie vinden we het erg belangrijk om zoveel als mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkeling en leerbehoefte van de kinderen. De score bij de vraag ‘Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen?’ daagt ons dan ook uit om als team te onderzoeken waar dit door komt. Mogelijk heeft de afgelopen 2 Corona-schooljaren hier invloed op gehad, want ‘onderwijs op afstand’ passend maken is een hele uitdaging. Echter vinden we het aansluiten bij wat kinderen nodig hebben zo belangrijk dat we schooljaar 2021-2022 5 studiedag inzetten rondom kindgericht- en doelgericht werken. Op deze manier willen we extra handen en voeten geven aan wat wij willen in ons onderwijs aan de kinderen en gehoor geven aan het signaal die we van ouders krijgen.  

‘Informatie en communicatie’ vormt ook een aandachtspunt. Als team willen we ouders betrekken bij de school en ons onderwijs. Uit de enquête komt naar voren dat dit nog niet naar wens verloopt. Via klankbordmomenten gaan we in schooljaar 2021-2022 met ouders in gesprek om onderlinge verwachtingen af te stemmen en onze communicatie te verbeteren.

Tevredenheid
6,9
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven