IKC Floriant

Florasingel 17 2719 HP Zoetermeer

  • Binnen het IKC is er regelmatig contact tussen peuters en kleuters
  • IKC Floriant is opgericht in 1991 en in schooljaar 2016-2017 is het 25 jarig bestaan gevierd.
  • Kinderen doen mee voor het goede doel, Wandelen voor water.

In het kort

Toelichting van de school

Ouders kiezen voor IKC Floriant vooral door het centraal stellen van het kind, haar specialisme in meer- en hoogbegaafden, haar eigentijdse lesmethoden (IPC) én de mond op mond reclame van de huidige ouders en hun kinderen die bij ons op school zitten. De school telt 200 leerlingen verdeelt over 8 groepen. 

Wij willen dat kinderen met plezier naar school gaan zodat ze openstaan voor alles wat we aanbieden op school. Wij benaderen de kinderen vanuit een positieve grondhouding.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Vertrouwen
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
184
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

IKC Floriant werkt samen met De Drie Ballonnen op het gebied van voor- ,tussenschoolse- en naschoolse opvang. De Drie Ballonnen zitten intern met hun opvang in het schoolgebouw.

Daarnaast kan er ook gebruik gemaakt worden van Kern Kinderopvang, deze opvang is op eigen locatie geregeld.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

Als school vinden we het belangrijk om samen met ouders de veiligheid te waarborgen voor alle kinderen op IKC Floriant. We zoeken dan ook nadrukkelijk de samenwerking met ouders om zorg te dragen voor een veilig schoolklimaat waarbij de kinderen met plezier naar school komen en zich optimaal kunnen ontplooien.

Terug naar boven