IKC Prins Claus

Straspad 1 2719 VG Zoetermeer

  • Schoolfoto van IKC Prins Claus
  • Schoolfoto van IKC Prins Claus
  • Schoolfoto van IKC Prins Claus
  • Schoolfoto van IKC Prins Claus
  • Schoolfoto van IKC Prins Claus

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Onze leerlingen zijn tevreden over hun school. In maart 2023 hebben wij bij de leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 een tevredenheidspeiling gehouden. Deze tevredenheidspeiling hebben de leerlingen gedaan via Vensters-PO. Deze peiling bestaat uit meerdere indicatoren die betrekking hebben op sociale veiligheid, welbevinden en hoe de kinderen de school ervaren. Gemiddeld scoren we op al deze indicatoren een 8,1. We zijn er trots op dat onze leerlingen zich veilig voelen op school en dit waarderen met een 9,0. In groep 6 en 7 kunnen we nog werken aan onderlinge verbinding. Met een 8,5 als rapportcijfer kunnen we in vertrouwen verder bouwen aan het onderwijs aan onze leerlingen.
Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

We hebben in maart 2023 een tevredenheidspeiling gehouden onder onze ouders. Dit is gebeurd aan de hand van de oudervragenlijst van Vensters-PO. Daarbij worden op de indicatoren schoolklimaat, onderwijsleerproces en informatie en communicatie vragen gesteld. We behalen een gemiddelde score van 7,0. Allereerst zijn we trots op ons schoolklimaat. Onze ouders geven aan dat hun kinderen met plezier naar school gaan en waarderen dit met een 8,0. Vervolgens geven de ouders de score van 7,2 voor de vakbekwaamheid van de leerkrachten, wat zeker fijn is in een tijd van arbeidskrapte. Tenslotte zijn we blij dat de scores op het gebied van informatie en communicatie zijn gestegen van een 6,1 naar een 6,8. De manier van werken met Parro en Parnassys werpt steeds meer zijn vruchten af. We blijven ondanks deze verbetering dit als een  aandachtspunt zien. Met het rapportcijfer van 7,2 kunnen we in vertrouwen en samenwerking met ouders bouwen aan een sterk IKC Prins Claus.

Tevredenheid
7,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven