IKC Prins Claus

Straspad 1 2719 VG Zoetermeer

  • Schoolfoto van IKC Prins Claus
  • Schoolfoto van IKC Prins Claus
  • Schoolfoto van IKC Prins Claus
  • Schoolfoto van IKC Prins Claus
  • Schoolfoto van IKC Prins Claus

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Onze leerlingen zijn tevreden over hun school. In april 2022 hebben wij bij de leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 een tevredenheidspeiling gehouden. Deze tevredenheidspeiling hebben de leerlingen gedaan via vensters.po. Deze peiling bestaat uit meerdere indicatoren die betrekking hebben op sociale veiligheid, welbevinden en hoe de kinderen de school ervaren. Gemiddeld scoren we op al deze indicatoren een 8,2. We zijn trots dat de leerlingen de school een 8,5 als rapportcijfer geven.
Tevredenheid
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

We hebben in april 2021 een tevredenheidspeiling gehouden onder onze ouders. Zij hebben aangegeven dat wij als school een 7,0 scoren. 

Onze ouders geven aan dat hun kinderen met plezier naar school gaan. Score 8,0. Ook geven ouders aan dat hun kinderen zich veilig voelen op school. Score 8,2. Hiermee hebben wij voor Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid) een gemiddelde score van 7,5.

We zijn blij dat de scores op het gebied van informatie en communicatie zijn gestegen. We blijven ondanks deze verbetering dit als een  aandachtspunt zien

Als vernieuwd team zijn we druk bezig om onze sterke punten verder uit te bouwen en om onszelf te verbeteren op de punten waar dat moet. En samen met onze kinderopvangpartner De Drie Ballonnen bouwen we aan IKC Prins Claus

Deze oudertevredenheidspeiling is gescoord aan de hand van de vragenlijsten van Vensters.

Tevredenheid
7,0
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven