IKC Prins Claus

Straspad 1 2719 VG Zoetermeer

  • Schoolfoto van IKC Prins Claus
  • Schoolfoto van IKC Prins Claus
  • Schoolfoto van IKC Prins Claus
  • Schoolfoto van IKC Prins Claus
  • Schoolfoto van IKC Prins Claus

In het kort

Toelichting van de school

In IKC Prins Claus werken basisonderwijs en kinderopvang nauw samen. Door samen te leren, te spelen, te vieren en vooral heel veel plezier te hebben, vormen wij een stevige en veilige basis voor de toekomst van elk kind. Dit doen wij samen en in goed contact met leerlingen en hun ouders. 

Ons integraal kindcentrum is een plek waar ieder kind mag zijn wie hij of zij is. Ieder kan zijn eigen top bereiken. Rust en structuur in het leerklimaat zijn kenmerkend. Speerpunten zijn: uitdaging voor meer- en hoogbegaafde leerlingen, Engels en techniek en technologie.

Wij zijn gevestigd in een modern, duurzaam en transparant schoolgebouw met multifunctionele lokalen en ruimtes. In deze omgeving kunnen wij eigentijds onderwijs en passende opvang bieden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • KLASSIEK-MODERN ONDERWIJS
  • CLAUS' GOT TALENT
  • SAMEN LEREN

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

IKC Prins Claus heeft een stabiele leerlingeninstroom. Elk jaar mogen we rond de 43 kleuters welkom heten per kalenderjaar. In de tweede helft van het schooljaar starten we vaak een instroomgroep voor de laatste vierjarigen van dat schooljaar. Belangstellenden kunnen altijd onze administratie bellen om een rondleiding aan te vragen om zo de school 'in bedrijf' te zien en te ervaren wat 'modern-klassiek onderwijs'  is en hoe samen leren in rust en structuur vorm krijgt.

Voor de groepen 3 en 4 kiezen we voor twee groepen per leerjaar van ongeveer 22 leerlingen. Zo is er specifieke aandacht om deze 6-8 jarigen de beginselen van de schoolse vaardigheden en het zelfstandig werken bij te brengen. Daarna hebben we een groep 5, combinatie groep 5/6, groep 6, groep 7, combinatiegroep 7/8 en een groep 8. Hierdoor maken we optimaal gebruik van de 14 beschikbare lokalen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
291
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Samen met het kinderdagverblijf van Junis biedt IKC Prins Claus onderwijs en opvang aan kinderen van 0 tot en met 13 jaar onder 1 dak. Naast het hoofdgebouw op het Straspad, maken de groepen 3 gebruik van de dependance aan de Florasingel 17a. Gezamenlijke activiteiten vinden op het hoofdgebouw plaats en worden vroegtijdig gecommuniceerd met alle betrokkenen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven