Prinses Margrietschool

Antigoneschouw 12 2726 KE Zoetermeer

  • Schoolfoto van Prinses Margrietschool
  • Schoolfoto van Prinses Margrietschool
  • Schoolfoto van Prinses Margrietschool
  • Schoolfoto van Prinses Margrietschool
  • Schoolfoto van Prinses Margrietschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In de nieuwsbrief is de uitslag genoemd en zijn opvallende punten besproken. Onderstaand het bericht:

Wij zijn trots op de 8 bij de leerlingtevredenheidspeiling. Bij de leerlingen scoren vooral het hebben van duidelijke regels, de lessen, de lesstof en de geboden hulp door de leerkracht hoog. Als Kanjerschool zijn wij hier heel blij mee en is dit waar we voor staan. 
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In de nieuwsbrief is de uitslag genoemd en zijn opvallende punten besproken. Onderstaand het bericht:

Op de oudertevredenheidspeiling scoren we een mooie 8,0. Ouders geven aan dat hun kind met plezier naar school gaat en zich er veilig voelt.


Uit zo’n peiling behouden wij graag dat wat goed gaat en halen wij punten eruit ter verbetering. Een van die verbeterpunten is bijvoorbeeld de informatievoorziening over hoe wij kinderen op hun niveau uitdagen en de manier waarop wij informatie over kinderen en/ of schoolse zaken delen met ouders. Het meer op niveau uitdagen is in ontwikkeling en komt ook terug binnen ons thematisch onderwijs. Wij willen dit meer gaan etaleren omdat ook de informatie hierover voor u als ouder interessant is om te lezen.
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven