Prinses Margrietschool

Antigoneschouw 12 2726 KE Zoetermeer

  • Schoolfoto van Prinses Margrietschool
  • Schoolfoto van Prinses Margrietschool
  • Schoolfoto van Prinses Margrietschool
  • Schoolfoto van Prinses Margrietschool
  • Schoolfoto van Prinses Margrietschool

In het kort

Toelichting van de school

De Prinses Margrietschool is een protestants-christelijke school, die midden in de samenleving wil staan. Daarom spreken we van wereldgericht onderwijs. 

Om te kunnen spelen en leren willen we de kinderen een veilige omgeving bieden. We werken in alle groepen aan sociale vaardigheden van kinderen met behulp van het Kanjerproject.

Christelijke waarden en normen zijn leidend voor ons denken en handelen. We hebben respect voor mensen met een andere levensovertuiging. Als gezonde school besteden we aandacht aan gezond eten/drinken en het welbevinden van de kinderen. Hiervoor zijn we ook officieel erkend.

We zijn een gezellige school waarin samenwerking met ouders een natuurlijk proces is. Samen zorgen we ervoor dat uw kind de juiste begeleiding krijgt. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Aandacht
  • Groei en bloei op de margriet!
  • Waarde(n)vol onderwijs
  • Authentiek
  • Toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
191
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

BSO De Drie Ballonnen maakt gebruik van ons schoolgebouw. In de aula en een klaslokaal vangen zij de kinderen op. Alle dagen voor schooltijd in ons gebouw. En alle middagen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ook in ons gebouw. Op woensdag worden de kinderen naar een andere locatie gebracht onder begeleiding. 

BSO Kern-Zoetermeer maakt gebruik van een locatie in de buurt van de school. De kinderen worden alle dagen gehaald en gebracht door de BSO.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven