Kindcentrum De Entree

Overwater 1 2715 BT Zoetermeer

 • Receptie bij binnenkomst
 • Elke groep heeft een eigen, afsluitbare basisruimte waar de instructies plaats vinden.
 • De enorme lichtkoepel zorgt voor veel licht en een mooie sfeer op de open leerpleinen
 • Naast de basisruimte delen 2 of 3 groepen een gezamenlijke ruimte, het leerplein
 • Naast de basisruimte delen 2 of 3 groepen een gezamenlijke ruimte, het leerplein

In het kort

Toelichting van de school

Op KC De Entree vindt u creatief en goed onderwijs voor iedereen!

KC De Entree biedt onderwijs en opvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. KC De Entree is gelegen in de groene wijk Meerzicht, aan de rand van de toekomstige, levendige stadswijk De Entree. In het Kindcentrum vindt u onderwijs en kinderopvang (Kern Kinderopvang) onder één dak. 

Op KC De Entree gaan wij uit van een leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat leerlingen uit het zelfde leerjaar aan elkaar gekoppeld zijn. Iedere groep heeft een vaste, afsluitbare ruimte waar het merendeel van de activiteiten plaatsvindt. Dit noemen we de basisruimte. Voor activiteiten waarvoor de basisruimte niet toereikend is, is een gezamenlijke multifunctionele ruimte (het leerplein) beschikbaar. Hier kunnen leerlingen van verschillende basisgroepen elkaar treffen. Ook kan met de basisgroep uitgeweken worden naar specifieke ruimtes, zoals een creatieve ruimte of een dansruimte.Op KC De Entree werken wij vanuit 3 units. Ons kinderdagverblijf is unit 1. In unit 2 zitten het Speeltaalhuis en groep 1 t/m 3. Hier staat het spelend leren centraal.Groep 4 t/m 8 zitten in unit 3, waarbij groep 4/5 en groep 6/7/8 wel over hun eigen gedeelte van het plein beschikken.

Wij hebben met elkaar de volgende uitgangspunten beschreven:

 • Leerlingen voelen zich veilig – je bent goed zoals je bent
 • Leerlingen worden geïnspireerd door middel van zelfontdekkend leren
 • We leren en verwerken vanuit verschillende leerstijlen
 • De talenten van onze teamleden, leerlingen en ouders worden optimaal benut
 • Leerlingen zijn hier trots op zichzelf en hun prestaties
 • Elke leerling wordt voorbereid op de toekomst
 • Leerlingen, ouders en teamleden voelen zich verantwoordelijk

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Ruimte voor talent
 • Respect voor elkaar
 • Onderwijs op maat
 • Christelijk onderwijs & opvang
 • Gezonde school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
205
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij willen graag een open communicatie met ouders en nodigen u dan ook graag uit wanneer u iets met ons wil bespreken. Voor korte vragen of om een afspraak te maken kunt u altijd aan het begin van de dag (tussen 08.20 en 08.30 uur) of eind van de dag (na 14.30 uur) bij de leerkracht van uw kind terecht.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven