Katholieke basisschool De Paulusschool

Dr. J.W. Paltelaan 5 2712 RN Zoetermeer

  • Beeldende vorming, muziek, dans en theater met vakleerkrachten door de hele school in samenwerking met CKC en andere culturele partners.
  • Wij werken met moderne methoden, op drie niveaus in de groep.
  • Vertrouwen op elkaar, lukt dat? Onze kanjerlessen geven inzicht in je eigen gedrag en dat van een ander en dat geeft een fijne werksfeer!
  • Iedereen is welkom bij ons op school! Gedurende het jaar staan we stil bij de traditie van Katholieke feesten en vieren wij deze met elkaar!
  • Spelend, thematisch, onderzoekend en actief leren!

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Als school vinden wij het belangrijk om de tevredenheid van onze leerlingen te monitoren. Als leerlingen tevreden zijn over ons onderwijs, onze aanpak en de sfeer op school, komen zij namelijk het beste tot leren. Daarom nemen wij elk jaar de vragenlijst leerlingtevredenheid af van Vensters in de groepen 6-7-8.

In dit onderzoek van mei 2022 geven de kinderen van groep 6, 7 en 8 aan tevreden te zijn. Een vergelijking met het landelijk gemiddelde is op dit moment nog niet mogelijk, door het nog ontbreken van voldoende data om mee te vergelijken.

Kinderen geven aan zich veilig en prettig te voelen in de school. Dit is ook duidelijk te merken in de klassen, de gangen en op het plein; er is rust, structuur, veiligheid en gezelligheid. De kanjertraining zetten we hierbij in tijdens de lessen op school om deze sfeer goed te houden, maar geeft ons ook handvatten om kinderen te leren zich staande te houden in sociaal ingewikkelde situaties. Veiligheid en structuur zorgen er namelijk voor dat kinderen het beste tot leren komen. 

Wij mogen hier dagelijks met de kinderen van genieten! 

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ook de oudertevredenheid is voor ons als school een belangrijk gegeven. Wij werken namelijk samen in de driehoek  ‘ouder-leerling-school’, om uw kind zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. We nemen daarom jaarlijks het oudertevredenheidsonderzoek van Vensters af.

Bij het oudertevredenheidsonderzoek, dat in april 2022 is afgenomen, was de respons 68%. Hiermee is de uitslag representatief en betrouwbaar.  

De belangrijkste conclusie is dat het algemene tevredenheidscijfer 8,1 is. Wij zijn trots op de mooie resultaten vanuit deze tevredenheidspeiling. 

In de bijlage ziet u de volledige uitslag, ook vergeleken met vorig jaar en het landelijk gemiddelde. 

Het contact met ouders wordt, in vergelijking met vorig jaar, hoger gewaardeerd. Het contact met de ouders is voor ons altijd van groot belang maar dit was in de coronatijd natuurlijk wat lastiger.  

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven