Katholieke basisschool De Paulusschool

Dr. J.W. Paltelaan 5 2712 RN Zoetermeer

 • Beeldende vorming, muziek, dans en theater met vakleerkrachten door de hele school in samenwerking met CKC en andere culturele partners.
 • Wij werken met moderne methoden, op drie niveaus in de groep.
 • Vertrouwen op elkaar, lukt dat? Onze kanjerlessen geven inzicht in je eigen gedrag en dat van een ander en dat geeft een fijne werksfeer!
 • Iedereen is welkom bij ons op school! Gedurende het jaar staan we stil bij de traditie van Katholieke feesten en vieren wij deze met elkaar!
 • Spelend, thematisch, onderzoekend en actief leren!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op De Paulusschool in de wijk Zoetermeer-Dorp.
Uw kind is van harte welkom op onze school, want.....

De Paulusschool gelooft in de KRACHT van elk kind!’

De Paulusschool…

...is een Kanjerschool met een warm pedagogisch klimaat.

...is een Cultuurschool met Kwaliteit!

...biedt klassiek-modern onderwijs in jaar- en combigroepen.

...biedt betekenisvol en concreet onderwijs.

...is een Katholieke Ontmoetingsschool.

Heeft u interesse in een informatiegesprek met een kijkje in de diverse klassen, maakt u dan een afspraak met ons, via tel: 079-3164834 of via directie@paulus.unicoz.nl.

Tot ziens op De Paulusschool!

Met vriendelijke groet,
Marieke Vreeburg (directeur)

De Paulusschool is onderdeel van de Unicoz Onderwijsgroep.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Kanjerschool
 • Cultuurschool met kwaliteit
 • Klassiek-modern onderwijs
 • Betekenisvol onderwijs
 • Katholieke ontmoetingsschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Paulusschool krijgt al jaren meer aanmeldingen dan dat er plaatsen zijn op het hoofdgebouw. Daarom krijgen onze twee groepen 7 les in de dependance in het gebouw van De Jacobsvlinder.

Wij hanteren de volgende uitgangspunten bij het inschrijven van aangemelde leerlingen:

 • Als ouders belangstelling voor de school hebben, kunnen zij een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. 
 • Daarna kunnen zij hun kind aanmelden door het aanmeldformulier volledig ingevuld en ondertekend door beide ouders in te leveren.
 • Als er op dat moment nog een plek beschikbaar is, is in principe het kind geplaatst en ontvangen de ouders een bevestiging van aanmelding.
 • Mocht in de gesprekken met de ouders blijken dat wij als school niet de juiste plek zijn voor hun kind, dan helpt de school deze ouders bij het vinden van een andere school, passend bij het kind. Deze aanpak past in het kader van Passend Onderwijs en het ondersteuningsprofiel van onze school.
 • Als er op het moment van het kennismakingsgesprek geen plek is, kan het kind op verzoek van de ouders wel op de wachtlijst geplaatst worden en neemt de school contact op als er toch nog een plek vrij komt.
 • Een aanmeldformulier ontvangt u van ons tijdens het kennismakingsgesprek, tevens kunt u het op onze website vinden.

Bij vragen over bovenstaande informatie kunt u terecht bij de directie. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
346
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op onze school werken we met de landelijke meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode helpt ons goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Professionals die met kinderen werken zijn verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. De stappen van deze meldcode zijn terug te vinden op www.unicoz.nl.


Terug naar boven