Katholieke basisschool De Paulusschool

Dr. J.W. Paltelaan 5 2712 RN Zoetermeer

  • Iedereen is welkom bij ons op school! Gedurende het jaar staan we stil bij de traditie van Katholieke feesten en vieren wij deze met elkaar!
  • Vakdocenten voor beeldende vorming, muziek en dans/drama en bewegingsonderwijs.
  • Wij werken met moderne methodes in drie niveaugroepen voor rekenen, taal en lezen.
  • Spelend, thematisch, onderzoekend en actief leren!
  • Vertrouwen op elkaar, lukt dat? Onze kanjerlessen geven inzicht in je eigen gedrag en dat van een ander en dat geeft een fijne werksfeer!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de De Paulusschool,…

…een katholieke basisschool in het dorp van Zoetermeer. De Paulusschool bestaat al ruim 60 jaar en valt onder het bestuur van de Unicoz Onderwijsgroep. Onze school telt ongeveer 380 leerlingen, die verdeeld zijn over 15 groepen.  

Onze missie  

Wij dragen bij aan de ontwikkeling van onze leerlingen tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen met zoveel mogelijk kennis en vaardigheden met de bedoeling om hen op een positief weerbare manier te laten participeren in de maatschappij.  

Elke dag een beetje beter!  

Onze visie  

‘De Paulusschool gelooft in de KRACHT van elk kind!’  

We werken dagelijks met kinderen en samen met hun ouders aan de KRACHT van elk kind, om een goede basis te leggen op weg naar volwassenheid.  

Onze vijf pijlers zijn het fundament van de Paulusschool:

1.      Kanjerschool;

2.      Cultuurschool met Kwaliteit;

3.      Klassiek-modern onderwijs;

4.      Betekenisvol onderwijs;

5.      Katholieke ontmoetingsschool;         

Komt u gerust ook eens een kijkje nemen op onze school!   

Marieke Vreeburg – Directeur

Walter Dekker – Adjunct-directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kanjerschool
  • Cultuurschool met kwaliteit
  • Klassiek-modern onderwijs
  • Betekenisvol onderwijs
  • Katholieke ontmoetingsschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
352
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Kanjerschool met een warm pedagogisch klimaat

Een Kanjerschool met een warm pedagogisch klimaat, gebaseerd op vertrouwen. Kinderen, teamleden en ouders voelen zich veilig, gehoord en gezien.  

Door de Kanjertraining, die bestaat uit vertrouwensoefeningen, groepsopdrachten, enz, krijgen de kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Naast de wekelijkse Kanjerlessen die in alle groepen worden gegeven, proberen we op De Paulusschool het Kanjerleerkrachten- en -leerlingengedrag terug te laten komen tijdens al het dagelijks werken en spelen op school. Twee van onze collega’s, die zijn opgeleid tot Kanjercoach, begeleiden het team hierbij.  

Uitgangspunten van de Kanjertraining zijn:  

We vertrouwen elkaar 

We helpen elkaar 

We werken samen 

We hebben plezier 

We doen mee 

Kinderen, ouders en leerkrachten ervaren een open en warme sfeer binnen de school. Eén van de basisprincipes van de Kanjertraining is dat we werken vanuit vertrouwen. Wij gaan daarbij uit van ieders goede intentie. Wij zijn er trots op dat dit merkbaar is in onze school!

Terug naar boven