IKC Stella Nova

Willem Alexanderplantsoen 2 2713 VM Zoetermeer

  • Schoolfoto van IKC Stella Nova
  • Open
  • Samen leren
  • Persoonlijk
  • Schoolfoto van IKC Stella Nova

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In de voorgaande jaren verantwoordde de Unicoz onderwijsgroep de eindopbrengsten van het onderwijs naar de onderwijsinspectie niet met de Cito eindtoets maar met de volgende twee toetsen:

1. Cito Lovs M8 rekenen/wiskunde.            Score schooljaar 2015 - 2016        112,1 (Norm inspectie = 110)

2. Cito Lovs M8 begrijpend lezen.              Score schooljaar 2015 - 2016          65,4 (Norm inspectie = 55)                                                        

Vanaf schooljaar 2015 - 2016 verantwoorden wij ons met de IEP Eindtoets basisonderwijs van het bureau ICE. De resultaten vindt u hieronder.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Gedurende de schoolperiode van uw kind monitoren wij tussentijds de ontwikkelresultaten. Dit doen wij door te kijken naar de methode gebonden toetsen. Ook de tussenresultaten van Cito worden gedurende ons onderwijsproces gemonitord. Alle tussenresultaten vormen een beeld van de ontwikkeling van uw kind.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven