IKC Stella Nova

Willem Alexanderplantsoen 2 2713 VM Zoetermeer

  • Schoolfoto van IKC Stella Nova
  • Open
  • Samen leren
  • Persoonlijk
  • Schoolfoto van IKC Stella Nova

In het kort

Toelichting van de school

IKC Stella Nova is één van de 23 basisscholen van de Unicoz Onderwijsgroep. Wij zijn een Protestant Christelijke school waar diverse culturen elkaar ontmoeten. Binnen IKC Stella Nova werken opvang en onderwijs nauw samen aan Unitonderwijs.

Stella Nova betekent 'nieuwe ster'. Ieder kind dat bij ons binnen wandelt is een nieuwe ster. Wij zorgen ervoor dat uw kind kan stralen!

Leerlingen van verschillende leeftijden werken zelfstandig en samen in een open ruimte aan diverse taken. Instructie wordt gegeven in niveaugroepen. Op onze school mag uw kind zichzelf zijn. Onze leerlingen leren omgaan met de talenten en beperkingen van zichzelf en van de ander. Ze ontwikkelen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Leerkrachten stimuleren leerlingen om zelfstandig oplossingen te vinden, sturen bij en geven ondersteuning.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Persoonlijk
  • Ontdekken
  • Open
  • Zelfstandig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
218
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Nieuwbouw: Vanaf oktober 2015 werken school en opvang onder één dak samen als één organisatie; IKC Stella Nova.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Alle op (sociale) veiligheid gerichte documenten en protocollen zijn in te zien bij de directie.

Terug naar boven