IKC Stella Nova

Willem Alexanderplantsoen 2 2713 VM Zoetermeer

  • Schoolfoto van IKC Stella Nova
  • Schoolfoto van IKC Stella Nova
  • Schoolfoto van IKC Stella Nova
  • Schoolfoto van IKC Stella Nova
  • Schoolfoto van IKC Stella Nova

In het kort

Toelichting van de school

IKC Stella Nova is een leergemeenschap, waar kinderen Samen Leren Leven. Ons moderne, unieke schoolgebouw bestaat uit grote, aantrekkelijke ruimtes, waar kinderen samen werken en elkaar ontmoeten. Zo creeëren wij een vernieuwende, uitdagende leeromgeving. In ons gebouw wordt het onderwijs georganiseerd in Units. Binnen die Units zijn kinderen van verschillende leeftijden door elkaar aan het werk. In Unit 1 werken groep 1 en 2, in Unit 2 groep 3 t/m 5 en in Unit 3 groep 6 t/m 8. . Kinderen leren en ontwikkelen zich door met elkaar samen te leven en samen te werken

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Leren
  • Leven

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
238
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Alle op (sociale) veiligheid gerichte documenten en protocollen zijn in te zien bij de directie.

Terug naar boven