Kindcentrum De Touwladder

Velddreef 328 2727 CV Zoetermeer

  • In groepjes overleggen.
  • Boekjes lenen voor in de klas en thuis!
  • Er is genoeg te spelen: op het duikelrek, klimrek, of klimwand, maar ook voetballen bij de goaltjes, hinkelen en doelen bij de basket!
  • Samenwerken met materiaal.
  • Voor de grotere kinderen zijn er laptops!

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De Kanjertraining is een goed middel om het sociaal welbevinden van een groep te verhogen.
We blijven deze dan ook veelvuldig inzetten en met elkaar evalueren.
Het is belangrijk dat we op één zelfde manier communiceren met alle kinderen van onze school.
Regels en afspraken over hoe we met elkaar omgaan moeten daarom duidelijk zijn.
Dit zorgt voor een goed pedagogisch klimaat en welbevinden van onze leerlingen op school.


Tevredenheid
6,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De oudertevredenheid is in de MR besproken:
Trots zijn we op:
-Kinderen gaan met plezier naar school
-Ouders zijn over het algemeen tevreden over het contact met de medewerkers
-De Parro-app om goed en vlot met ouders te kunnen communiceren.
Andere punten:
-Om kinderen meer te kunnen uitdagen, vindt overleg plaats tussen de leerkracht met de IB-er en de HB-MB specialist. Hier gaan we komend schooljaar nog meer op inzetten. 
-Regelmatig hebben we gesprekken met ouders om hen goed te informeren over hun kind. 


Tevredenheid
6,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven