Kindcentrum De Touwladder

Velddreef 328 2727 CV Zoetermeer

  • In groepjes overleggen.
  • Boekjes lenen voor in de klas en thuis!
  • Er is genoeg te spelen: op het duikelrek, klimrek, of klimwand, maar ook voetballen bij de goaltjes, hinkelen en doelen bij de basket!
  • Samenwerken met materiaal.
  • Voor de grotere kinderen zijn er laptops!

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We zijn blij dat onze leerlingen:
-in het algemeen tevreden zijn
-veiligheid ervaren op school
-tevreden zijn met de lessen op school

De Kanjertraining is een goed middel om het sociaal welbevinden van een groep te verhogen.
We blijven deze dan ook veelvuldig inzetten.
Ook worden er door de School Maatschappelijk Werker sfeerlessen gegeven.
Uiteraard nemen we de kinderen serieus en blijven steeds met hen in gesprek!
Over de begeleiding van de kinderen tijdens de grote pauze hebben we regelmatig voortgangsgesprekken met de overblijfmedewerkers.


Tevredenheid
6,3
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De oudertevredenheid is in de MR besproken:
Trots zijn we op:
-Kinderen gaan met plezier naar school
-Kinderen voelen zich veilig op school
-Ouders zijn tevreden over het contact met de medewerkers
-Ouders zijn tevreden over de vakbekwaamheid van de leerkrachten
-De Parro-app om goed en vlot met ouders te kunnen communiceren.
Andere punten:
-Om kinderen meer te kunnen uitdagen, vindt overleg plaats tussen de leerkracht met de IB-er en de HB-MB specialist.
-Regelmatig hebben we gesprekken met ouders om hen goed te informeren over hun kind.


Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven