Kindcentrum De Touwladder

Velddreef 328 2727 CV Zoetermeer

  • Gestoeld op Human Dynamics
  • De bieb in school (i.p.v. in de wijk).
  • In groepjes overleggen of werken met materiaal.

In het kort

Toelichting van de school

De Touwladder is een gezellige, sfeervolle school, met goed onderwijs. Het is een leefgemeenschap waar kinderen niet alleen met het hoofd leren maar ook: zelf-vertrouwen opbouwen, zichzelf leren kennen, verantwoordelijkheid leren en durven nemen, positief gedrag aanleren, verdraagzaam leren zijn, respect voor anderen ontwikkelen, in aanraking komen met andere opvattingen en leren om een eigen mening te vormen.

De visie van de Touwladder.
Elk kind beleeft plezier aan het leren. Samen werken we aan een prestatievolle ontwikkeling. We bieden structuur, betrokkenheid en uitdaging. De school werkt met groepsonderwijs in verschillende ruimtes, waarbij gelet wordt op verschillen. We kijken naar kinderen met de vragen: wat hebben ze nodig, wat zijn hun talenten en wat kunnen ze al (HGW). Wereldoriëntatie (zaakvakken) wordt groeps-doorbrekend in de midden- en bovenbouw gegeven.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • 3D Onderwijs
  • Kindcentrum
  • 'Continurooster'
  • Kanjerprogramma
  • Ademhaling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aanmeldings- en toelatingsbeleid.

Er is voor onze school nog geen wachtlijst.
Wilt u uw kind bij ons opgeven? Neem dan contact op met de directie: 079 3413033 of via info@touwladder.unicoz.nl
Voor 4-jarigen geldt, dat het fijn is als u uw kind bijtijds (een jaar van te voren) opgeeft.
We kunnen dan goed zie hoe we de groepen moeten indelen.
Uiteraard gaan we eerst in gesprek met u over uw kind.
Over de jonge kinderen vragen we gegevens op bij het speeltaalhuis of het kinderdagverblijf van uw kind.
Over de oudere kinderen wordt door onze IB-er contact gezocht met de 'oude' school.
Hierna wordt wel/niet overgegaan tot aanname.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
176
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Start van de schooldag
-Om 8.30 uur gaan de deuren open. Om 8.40 uur gaat de eerste bel. Dat is een signaal, dat we over 5 minuten met de les gaan starten en de gangen stil en leeg moet zijn. Om 08.45 uur gaat de tweede bel en gaat de les beginnen. Het is fijn als het dan rustig is in school. Wilt u toch nog even wat overleggen met een andere ouder, geen enkel probleem. Blijf niet voor de deur van de klas of in de gang staan, maar loop even naar de teamkamer als die niet gebruikt wordt.
-Bij de deur van de ruimte/groep staat de leerkracht klaar om de kinderen bij binnenkomst een hand te geven. De leerkracht kan dan even aandacht geven aan elk kind afzonderlijk
-Een kwartier inloop elke morgen is vrij lang. U bent als ouder van harte welkom, maar het is misschien eens te overwegen om niet altijd mee naar binnen te lopen. Het is natuurlijk niet verboden, maar u kunt wellicht een bewustere keuze gaan maken i.v.m. de drukte in de school.
-In de gang van de school is zoveel mogelijk de directeur of intern begeleider aan­wezig.
-Elke dag start de les in alle groepen met een ademhalingsoefening. Uw kind heeft er misschien al wat over verteld. We kunnen de hoofden van de kinderen pas vullen met leerstof, als ze eerst zijn leeggemaakt. Daarom mogen de kinderen in alle rust starten. Even niet op de anderen letten, gewoon even bij jezelf blijven en je ademhaling bij je buik brengen. Dan zie en voel je de rust in de klas komen en komen er andere gesprekken en gedragingen bij de kinderen. Probeer het gerust thuis ook eens.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven