Kindcentrum De Touwladder

Velddreef 328 2727 CV Zoetermeer

  • In groepjes overleggen.
  • Boekjes lenen voor in de klas en thuis!
  • Er is genoeg te spelen: op het duikelrek, klimrek, of klimwand, maar ook voetballen bij de goaltjes, hinkelen en doelen bij de basket!
  • Samenwerken met materiaal.
  • Voor de grotere kinderen zijn er laptops!

In het kort

Toelichting van de school

KC De Touwladder is een gezellige, sfeervolle school, met goed onderwijs. Elk kind beleeft er plezier aan het leren.

Samen werken we aan een prestatievolle ontwikkeling. We bieden structuur, betrokkenheid en uitdaging.
KC De Touwladder is een leefgemeenschap waar kinderen ook:
-zelfvertrouwen opbouwen
-respect voor anderen ontwikkelen
-leren om een eigen mening te vormen
-verantwoordelijkheid leren en durven nemen
We kijken naar kinderen met de vragen: wat hebben ze nodig, wat zijn hun talenten en wat kunnen ze al?
Meerdere groepen maken gebruik van de ruimtes, maar hebben daarnaast hun eigen groep en juf.
Voor verschillende vakken werken de groepen samen, bijv. bij Faqta of Engels.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • 3D Onderwijs
  • Kindcentrum
  • 'Continurooster'
  • Kanjerprogramma
  • Start van de dag/Ademhaling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Gelukkig zijn er weer steeds meer jonge kinderen in onze wijk.
We zien ze graag bij ons op school! Er is voor onze school nu nog geen wachtlijst. Wilt u uw kind bij ons opgeven?
Neem dan contact op met de directie voor een afspraak: bel 079 3413033 of via directie@touwladder.unicoz.nl
We geven u graag allerlei informatie en een rondleiding!
Voor 4-jarigen: geef uw kind op tijd op, het liefst een jaar van te voren!


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
140
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Start van de schooldag
-Om 8.30u gaan de deuren open.
-Ouders nemen buiten afscheid van hun kind, dat daarna alleen naar binnen gaat.
-Als nieuwe leerlingen komen wennen, mogen ouders mee naar binnen lopen.
-Bij de ingang van de kleuters en de hoofdingang zijn zoveel mogelijk de directie of intern begeleider aanwezig.
-Bij de deur van de ruimte/groep staat de leerkracht klaar om de kinderen te begroeten, er is dan even aandacht voor elk kind afzonderlijk.
-Om 8.40u gaat de eerste bel: we starten over 5 minuten met de les, de gangen moeten stil en leeg zijn.
-Om 8.45u gaat de tweede bel: de lessen beginnen, er is rust in de school.
-Elke dag starten alle groepen in alle rust met een ademhalingsoefening. (Start van de dag)
We kunnen de hoofden van de kinderen immers pas vullen met leerstof, als ze eerst zijn leeggemaakt.
Dus even niet op de anderen letten, gewoon even bij jezelf blijven en je ademhaling bij je buik brengen.
Dan zie en voel je de rust in de klas komen. Er ontstaan andere gesprekken en gedragingen bij de kinderen.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven