De Musketier SO

Bokkenweide 1 -3 2727 GN Zoetermeer

Schoolfoto van De Musketier SO

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het SchoolVenster van De Musketier. Momenteel staan er de gegevens in zoals die bekend zijn bij ministerie en inspectie. Het is de bedoeling dat deze gegevens gecontroleerd, aangepast en aangevuld worden door de school zelf. De Musketier is een school voor speciaal onderwijs (cluster-4) voor kinderen tot 13 jaar uit Zoetermeer en omgeving. De school maakt deel uit van de Leo Kanner Onderwijsgroep. Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.leokanner.nl

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
98
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven