Basisschool Wereldwijs

Kerkenbos 28 2716 PH Zoetermeer

  • Ruimte voor creativiteit
  • Ruimte om te leren door spel
  • Poten en oogsten in de schooltuinen.
  • Wat is er fijner dan lekker lezen in de buitenlucht
  • Hoe word je WereldWijs?

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In maart 2020 hebben we een leerlingtevredenheidonderzoek afgenomen bij de leerlingen in de groepen 6-8. Het onderzoek is uitgezet door Veilige Scholen.

De resultaten hebben we besproken met het team en op een ouderavond.

Omdat we niet tevreden waren over de scores hebben we stevig ingezet op pedagogisch klimaat en omgang met elkaar en hier in het najaar nogmaals een onderzoek naar gedaan. Zie de bijlage LTOrapport groep6tm8.
We zijn blij dat onze inzet heeft gewerkt en dat er een prettig klimaat heerst met een score zelfs boven de benchmark.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Elke twee jaar vindt  een ouderbetrokkenheidsonderzoek plaats bij de ouders van WereldWijs. De laatste keer was dit maart 2020. Onderzoek en innovatie Groep  heeft dit onderzoek uitgezet. De uitnodiging is verstuurd naar de  mailadressen van de ouders, soms was dit naar beide ouders. Van de 70 gezinnen (113 mailadressen) hebben 35 ouders gereageerd. We zijn blij met de gemiddelde score van 7.8 waarbij gastvrijheid en relatie als meest positieve punten naar voren komen. Met de tips die we van ouders kregen, zijn we aan de slag gegaan.

Team en ouders vinden ouderbetrokkenheid heel belangrijk. Aan de hand van de 10 criteria van ouderbetrokkenheid 3.0 van CPS werken we aan goede samenwerking tussen team en ouders waarbij de ontwikkeling van de leerlingen centraal staat. In juli 2021 vindt de audit plaats rond dit thema.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven