Basisschool Wereldwijs

Kerkenbos 28 2716 PH Zoetermeer

  • Schoolplein biedt voor alle kinderen een plezierige speelplek
  • Vol ijver aan de slag
  • Schoolfoto van Basisschool Wereldwijs
  • Samen werken en overleggen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij WereldWijs:  een gezellige en gastvrije basisschool in Zoetermeer. In de wijk Meerzicht ligt onze mooie school naast volkstuinen en kinderboerderij. Onze leerlingen leren en groeien in kleine groepen onder begeleiding van een enthousiast team.

WereldWijs word je door jezelf, de ander maar bovenal God te leren kennen.

Ons onderwijs begint met de bijbel als basis. God zorgt voor ons en vanuit zijn liefde willen we leren en leven. 
Samen ontdekken hoe we die grote wereld in kunnen stappen.

U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek met de directeur Ellen Stoel

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Liefde
  • Vertrouwen
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onderwijs met de bijbel als basis.

Langzamerhand weten steeds meer ouders in Zoetermeer ons te vinden voor goed onderwijs met een christelijke basis.  Ouders en verzorgers die kiezen voor christelijk onderwijs en dit onderschrijven zijn bij ons van harte welkom om hun kinderen aan te melden. Naast het gewone onderwijs geven we bijbelonderwijs, zingen we veel en bidden we met elkaar. Door onze houding willen we laten zien dat we leven en leren van Gods liefde voor ons.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
103
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We vinden het fijn als ouders betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kind(eren). Hebt u vragen of wilt u iets delen met de leerkrachten, intern begeleider, directeur of vertrouwenspersoon dan kunt u telefonisch contact opnemen en een afspraak maken. Leerkrachten zijn na schooltijd altijd even op het schoolplein waar u ze makkelijk kunt aanspreken.

De schoolmaatschappelijk werker komt maandagmiddag op school. Ouders en/of kinderen kunnen kosteloos bij haar terecht.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een veilig schoolklimaat is de basis voor de leerlingen om goed kunnen leren en ontwikkelen. Dit blijft onze aandacht houden.

Door na elke zomer- en kerstvakantie te starten met Gouden Weken en door gebruik te maken van de Kanjertraining en Schooljudo  geven we veel aandacht aan omgaan met elkaar. Korte lijnen houden met ouders is hierbij een belangrijk onderdeel. 

Op onze pagina op scholenopdekaart.nl vindt u onder 'Schoolklimaat en Veiligheid' ons veiligheidsplan, protocol gewenst gedrag, meldcode en protocol positief gebruik van social media. We hopen dat binnenkort deze protocollen rechtstreeks te lezen zijn in deze schoolgids maar de technische mogelijkheden hiervoor zijn nu nog beperkt.

Terug naar boven