Basisschool Wereldwijs

Kerkenbos 28 2716 PH Zoetermeer

  • Ruimte voor creativiteit
  • Ruimte om te leren door spel
  • Poten en oogsten in de schooltuinen.
  • Hoe word je WereldWijs?
  • Schoolfoto van Basisschool Wereldwijs

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij WereldWijs:  een gezellige en gastvrije basisschool in Zoetermeer. In de wijk Meerzicht ligt onze mooie school naast volkstuinen en kinderboerderij. Met veel plezier leren en groeien onze leerlingen onder begeleiding van een enthousiast team. Er wordt gebruik gemaakt van 5 groepen verdeeld over de onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

WereldWijs word je door jezelf, de ander maar bovenal God te leren kennen.

Basisschool WereldWijs is een plek waar met elkaar geleerd wordt voor het leven; een oefenplaats van leerlingen, ouders en personeel, geïnspireerd door onze waarden liefde en vertrouwen. Samen ontdekken hoe we de grote wereld in kunnen stappen.

Ons onderwijs begint met de bijbel als basis. God zorgt voor ons en vanuit zijn liefde willen we leren en leven. 

U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek en rondleiding door de school met de directeur Ellen Stoel

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Liefde
  • Vertrouwen
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ouders uit de wijk Meerzicht en omringende wijken maar ook ouders die van iets verder komen weten ons te vinden voor goed onderwijs met een christelijke basis.  Ouders en verzorgers die kiezen voor christelijk onderwijs en dit onderschrijven zijn bij ons van harte welkom om hun kinderen aan te melden. 

Het onderwijs op basisschool WereldWijs is uitdagend en op niveau van de leerlingen. Door regelmatig groepsdoorbrekend te werken, kunnen we aansluiten bij de leerlingen en ook extra begeleiding of uitdaging bieden. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
106
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We vinden het fijn als ouders betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kind(eren). Hebt u vragen of wilt u iets delen met de leerkrachten, intern begeleider, directeur of vertrouwenspersoon dan kunt u telefonisch contact opnemen en een afspraak maken. Leerkrachten zijn na schooltijd altijd even op het schoolplein waar u ze makkelijk kunt aanspreken.

De schoolmaatschappelijk werker komt op donderdag en vrijdag op school. Ouders en/of kinderen kunnen kosteloos bij hem terecht. Afspraken maken loopt via de intern begeleider.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een veilig schoolklimaat is de basis voor de leerlingen om goed kunnen leren en ontwikkelen. Dit blijft onze aandacht houden.

Door na elke zomer- en kerstvakantie te starten met Gouden/zilveren Weken en door gebruik te maken van de Kanjertraining en Schooljudo  geven we veel aandacht aan omgaan met elkaar. Korte lijnen houden met ouders is hierbij een belangrijk onderdeel. 

Op onze pagina op scholenopdekaart.nl vindt u onder 'Veiligheid op school' ons veiligheidsplan, protocol gewenst gedrag, meldcode en protocol  social media. Tevens het schoolrapport nav het onderzoek veiligheid op school.

Terug naar boven