IKC Het Zwanenbos

Kerkenbos 24 - 26 2716 PH Zoetermeer

Schoolfoto van IKC Het Zwanenbos

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Het Zwanenbos. Daar de algemene gegevens afkomstig zijn van DUO (getallen) en de Inspectie (opbrengsten) vragen de gegevens om nadere toelichting.

In Zoetermeer heeft Het Zwanenbos een bijzondere positie. Landelijk gezien zijn wij de enige school waar twee schooltypes functioneren als één school: Het reguliere basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs. 

De gegevens die DUO en de inspectie aandragen voor dit venster betreffen dus het gemiddelde van de hele school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Continue verbetering
  • Samen verantwoordelijk
  • Eigenaarschap
  • Talentontwikkeling
  • Welbevinden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
211
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De deuren openen om 08.15 uur en gaan om 08.30 u. dicht.  Om 08.30 u. starten de lessen en wordt iedereen in de klas verwacht.
De kinderen van groep 1 t/m gr 3 mogen pas naar huis als er een ouder/(volwassen) verzorger is.
Voor leerlingen van groep 4 t/m 8 geldt dat, indien ze zelfstandig naar huis mogen, dit even door de ouders/verzorgers gemeld moet worden bij de leerkracht.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven