Basisschool De Vijverburgh

Dr. J.W. Paltelaan 3 2712 RN Zoetermeer

 • Schoolfoto van Basisschool De Vijverburgh
 • Schoolfoto van Basisschool De Vijverburgh
 • Schoolfoto van Basisschool De Vijverburgh
 • Schoolfoto van Basisschool De Vijverburgh
 • Schoolfoto van Basisschool De Vijverburgh

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van basisschool de Vijverburgh.

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal ongeveer 8000 uren toevertrouwt aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool? Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een school kies je dan ook met zorg.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • IPC onderwijs
 • Ouderbetrokkenheid
 • Engels in alle groepen
 • Warm en betrokken
 • Focus op goede leerresultaten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Vijverburgh is de laatste jaren vrij stabiel met de leerlingaantallen. De aantallen schommelen rond de 210 leerlingen. In het schooljaar 2021/2022 telt de Vijverburgh 220 leerlingen. De verwachting is dat we de komende jaren gestaag door zullen groeien qua leerlingaantal.  
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
224
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Vijverburgh werkt met een continu-rooster. De leerlingen eten in de klas met hun leerkracht en gaan dus niet tussen de middag naar huis.

Gedurende een tweetal dagen per week (dinsdag en donderdag) kunnen leerlingen deelnemen aan de zgn. 'Brede School-activiteiten. Dit is een gevarieerd en steeds wisselend aanbod van workshops en activiteiten voor de verschillende leeftijdscategorieën. Een aantal activiteiten die aangeboden worden zijn:

 • Kinderyoga
 • Poëzie
 • Techniek
 • Dreamfactory (sociaal-emotionele ontwikkeling)
 • Muziekavontuur
 • Sport en spel

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven