IKC De Meerpaal

Rakkersveld 137 2722 BN Zoetermeer

Schoolfoto van IKC De Meerpaal

Het team

Toelichting van de school

De medewerkers van de school zijn over het algemeen breed inzetbaar en werken nauw samen. Dit is voor de leerlingen prettig en geeft vertrouwen; de leerkracht/assistent kent de leerling en andersom.

Het team speelt goed in op de onderwijsbehoefte van de leerlingen en doet dit vanuit een veilige basis. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een medewerker afwezig is zal altijd gekeken worden of deze vervangen kan worden, zodat het onderwijs voor de groep door kan gaan. Mocht dat niet het geval zijn, kan er voor gekozen worden om een klas te verdelen of naar huis te sturen. Wanneer leerlingen naar huis moeten worden de ouders daar over geïnformeerd en indien nodig overleggen wij met de ouders over en andere oplossing. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Naast de reguliere groepen zijn er een taalklas 1 voor leerlingen die nieuw in Nederland zijn en een taalklas 2 om de leerlingen die een jaar in Nederland zijn een betere aansluiting te bieden bij de leerstof van een jaargroep.

Er is een logopedist op school, die de uitspraak oefent met de leerlingen die dat moeilijk vinden en soms de Nederlandse taal nog niet goed uitspreken.

De school-maatschappelijk werkster heeft een belangrijke rol voor de ouders, zij is 2 dagen aanwezig.

Voor een goede motoriek is er een MRT-er die leerlingen leert om motorisch sterker te worden. Mocht er motorisch meer ondersteuning nodig zijn, dan zal de kinderfysiotherapeute de leerling verder begeleiden. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Voor leerlingen die nieuw in Nederland zijn of een taalachterstand hebben gaat de tutor (onderwijsassistent) voorafgaand aan de thema-les de woorden bij de leerlingen aanleren.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Met de methode Alles in 1 leren, beleven en ervaren de kinderen alles in samenhang. Wereldoriëntatie, taal en lezen, maar ook techniek en burgerschap malen deel uit van de aanpak. Het is een complete, geïntegreerde methode. In Alles apart wordt de extra taal- en spellingslijn aangeboden. Voor rekenen werken wij met de methode Getal en Ruimte junior, die goed aansluit bij het voortgezet onderwijs.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school wordt momenteel bezocht door 136 leerlingen. Een school met een openbaar karakter, dat maakt dat veel leerlingen welkom zijn, ongeacht hun afkomst of beperking waarmee wij de leerling kunnen begeleiden. Leerlingen krijgen de leerstof aangeboden die bij hun mogelijkheden passen. IKC de Meerpaal is een reguliere school en heeft daarnaast taalklassen voor kinderen die nieuw in Nederland zijn. Naast de reguliere vakken gaat onze extra aandacht uit naar: passend onderwijs, taalonderwijs, zorg, gedrag, veiligheid en burgerschap.

Het leerlingenaantal is de laatste jaren sterk afgenomen door de enorme reorganisatie van de wijk, waarbij veel woningen verdwenen zijn en de opbouw nog in een beginstadium is.  

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven