IKC De Meerpaal

Rakkersveld 137 2722 BN Zoetermeer

Schoolfoto van IKC De Meerpaal

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • De school waar taal leeft...
  • Openbaar onderwijs
  • Integraal Kindcentrum
  • Reguliere groepen/taalklassen
  • Een basis voor méér

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen is de laatste 2 jaar gedaald. Dat heeft alles te maken met het renoveren van de wijk. Gezinnen moesten hun woning verlaten, omdat deze afgebroken werden. De nieuwbouw begint langzaam opgang te komen, maar kan nog enkele jaren duren. De toestroom van de leerlingen die nieuw in Nederland zijn en in Zoetermeer komen wonen is afgenomen door de Covid-19 crisis, waardoor vele landgrenzen gesloten zijn. Wij zijn blij met onze huidige populatie en hopen de komende jaren weer op te kunnen bouwen met kinderen die nieuw in de wijkzijn komen wonen en kinderen die nieuw in Nederland zijn. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
119
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor gymnastiek is op maandag en vrijdag een vakdocent die de kinderen lesgeeft. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onderstaande maakt dat leerlingen begrip en respect voor elkaar ontwikkelen en goed met elkaar leren samen spelen en samenwerken: 

Wij zijn een gecertificeerde 'Gezonde school' voor voeding, Sport en bewegen en Seksualiteit en relatie. Dit schooljaar vragen wij ook het onderdeel welbevinden aan. 

In de groepen 5 t/m 8 en taalklas 2 krijgen de leerlingen vormingsonderwijs over 4 verschillende religies; Islam, Boeddhisme, Christendom en Hindoeïsme. Hierdoor krijgen de leerlingen meer begrip voor elkaars culturen. 

Terug naar boven