IKC De Achtsprong

Rakkersveld 257 2722 BN Zoetermeer

  • Schoolfoto van IKC De Achtsprong
  • Schoolfoto van IKC De Achtsprong
  • Schoolfoto van IKC De Achtsprong
  • Schoolfoto van IKC De Achtsprong

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Uit de leerlingtevredenheidspeiling blijkt dat de leerlingen van De Achtsprong zich veilig voelen op school en dat zij vinden dat ze hier veel leren. Zij komen met plezier naar school en waarderen hun leerkrachten. Het liefst werken zij samen en met de computer. Gymnastiek en excursies vinden zij het leukst. De leerlingen geven in de peiling aan graag meer met moderne technologie te willen werken, dit is een ambitie van de school.
Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Uit de oudertevredenheidspeiling komt naar voren dat de ouders heel tevreden zijn over De Achtsprong, die zij waarderen met een 8,5. 
Men is bijzonder tevreden over het contact met de medewerkers van de school (8,9).
Zij vinden dat hun kind met veel plezier naar school gaat (8,9) en dat hun kind zich veilig voelt op school (8,8).
Ook is men erg tevreden over wat er wordt geleerd (8,5) en over de vakbekwaamheid van de leerkrachten (8,5).
De school informeert de ouders goed over de ontwikkelingen binnen de school in het algemeen(8,3) en over de ontwikkeling van hun kind in het bijzonder (8,4).

Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven