IKC De Achtsprong

Rakkersveld 257 2722 BN Zoetermeer

  • Schoolfoto van IKC De Achtsprong
  • Schoolfoto van IKC De Achtsprong
  • Schoolfoto van IKC De Achtsprong
  • Schoolfoto van IKC De Achtsprong

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Uit de leerlingtevredenheidspeiling blijkt dat de leerlingen van De Achtsprong tevreden zijn over wat zij leren op school (8,7). De regels zijn duidelijk (8,4) en de leerlingen zijn tevreden over de meester of juf (8,6). 

De kinderen vinden het leuk op school (7,4) maar geven aan niet altijd een leuke klas te hebben (6,6). In schooljaar 2023-2024 zullen de nieuwe schoolregels centraal staan. In de eerste schoolweken zetten de leerkrachten bewust in op deze nieuwe regels en groepsvorming. Er zullen diverse spellen en werkvormen centraal staan.

Tevredenheid
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Uit de oudertevredenheidspeiling komt naar voren dat de ouders heel tevreden zijn over De Achtsprong, die zij waarderen met een 8,2. 
Men is bijzonder tevreden over het contact met de medewerkers van de school (8,7).
Zij vinden dat hun kind met veel plezier naar school gaat (8,6) en dat hun kind zich veilig voelt op school (8,6).
Ook is men erg tevreden over wat er wordt geleerd (8,1) en over de vakbekwaamheid van de leerkrachten (8,3).
De school informeert de ouders goed over de ontwikkelingen binnen de school in het algemeen (8,4).

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven