IKC De Achtsprong

Rakkersveld 257 2722 BN Zoetermeer

  • Schoolfoto van IKC De Achtsprong
  • Schoolfoto van IKC De Achtsprong
  • Schoolfoto van IKC De Achtsprong
  • Schoolfoto van IKC De Achtsprong

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij IKC De Achtsprong!

Een overzichtelijke school die met HART voor en met uw kind werkt, dat is katholieke basisschool De Achtsprong in Zoetermeer, wijk Palenstein. Wij bieden kinderen een plek waar zij zich thuis voelen en optimaal kunnen ontwikkelen. Dit doen we vanuit een open, katholieke identiteit. Jezelf kunnen zijn, denken in mogelijkheden en persoonlijke onderwijsbehoeften staan hierbij centraal. Kinderen laten groeien in hun ontwikkeling doen wij vanuit individuele aandacht. Samen met de ouder(s)/verzorger(s) en het kind brengen wij in kaart wat uw kind wil en kan.

IKC De Achtsprong bestaat uit een basisschool en een kinderopvang van Junis. Samen dragen wij als integraal kindcentrum zorg voor de doorlopende ontwikkeling van uw kind van 2 t/m 12 jaar.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Handen samen
  • Ambitieus
  • Rust en regelmaat
  • Talenten ontdekken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool De Achtsprong werkt als Integraal Kindcentrum (IKC) samen met kinderopvang Junis. IKC De Achtsprong staat in een wijk waar renovatie plaats vindt. Flats zijn afgebroken en nieuwe eengezinswoningen en appartementen worden gebouwd. De afgelopen jaren zijn veel gezinnen verhuisd naar andere wijk en/of steden. De kinderen uit deze gezinnen hebben de school verlaten waardoor deze een tijdje heel klein is geweest. Inmiddels maakt de school een groei door in leerlingaantal.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
150
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

IKC De Achtsprong biedt in samenwerking met Junis voor- en naschoolse opvang aan. 

Buitenschoolse activiteiten worden aangeboden door de Brede School. Vakspecialisten bieden leerlingen de mogelijkheid om tussen 14 uur en 15 uur verbreding of verdieping te ontvangen in een specifieke les. Ouders of leerkrachten kunnen de leerlingen middels een pagina van de Brede School aanmelden voor de gratis lessen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De eventueel nog ontbrekende documenten worden op een later moment toegevoegd.

Terug naar boven