IKC Noordeinde

Bijvoetplan 43-45 2728 DC Zoetermeer

  • Schoolfoto van IKC Noordeinde
  • Schoolfoto van IKC Noordeinde
  • Schoolfoto van IKC Noordeinde
  • Schoolfoto van IKC Noordeinde

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Als school vinden wij het belangrijk om de tevredenheid van onze leerlingen te monitoren. 

Wanneer de kinderen het fijn hebben op school, komen zij namelijk het beste tot leren. Daarom nemen wij om de twee jaar de ‘Leerlingtevredenheidspeiling’ af in de groepen 6, 7 en 8. 

Uit de laatste tevredenheidspeiling (mei 2021) volgt dat de kinderen van groep 6, 7 en 8 tevreden te zijn. Zij geven de school een 8,3! Het landelijk gemiddelde is een 8,2. 

Kinderen geven aan zich veilig en prettig te voelen in de school. Dit is ook duidelijk te merken in de klassen, de gangen en op het plein; er is rust, structuur, veiligheid en gezelligheid. De kinderen hebben veel contact met hun klasgenoten en spreken ook na schooltijd vaak met elkaar af.  

Tevens geven de kinderen een hoog cijfer aan de feedback die zij ontvangen van de leerkracht en vinden zij dat de juf/meester goed helpt als dat nodig is. 

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of en waarover ouders tevreden zijn. Daarom nemen we om de twee jaar de ‘Oudertevredenheidspeiling’af.

De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo komen wij te weten of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. 

Uit de laatste tevredenheidspeiling volgt, onder andere, dat ouders een hoog cijfer geven bij de vragen of hun kind met plezier naar school gaat. 

Tevens zijn de ouders zeer tevreden over de informatie die zij vanuit school ontvangen.  

Het algemene rapportcijfer dat de ouders aan onze school geven is een 8,0 (landelijk gemiddelde is een 7,8)!  

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven