IKC Noordeinde

Bijvoetplan 43-45 2728 DC Zoetermeer

  • Schoolfoto van IKC Noordeinde
  • Schoolfoto van IKC Noordeinde
  • Schoolfoto van IKC Noordeinde
  • Schoolfoto van IKC Noordeinde

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op IKC Noordeinde!

IKC staat voor Integraal KindCentrum: een plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar terecht kunnen voor onderwijs en opvang. IKC Noordeinde is een samenwerking tussen Christelijke basisschool Noordeinde en kinderopvangorganisatie Junis. Wij werken zoveel mogelijk als één organisatie, met het team en de visie.

We zijn een IKC waar vanuit een coöperatieve gedachte gewerkt wordt aan het ontwikkelen van de noodzakelijke 21ste-eeuwse vaardigheden. Waar opbrengstgericht werken centraal staat en het maximale uit kinderen wordt gehaald: talentontwikkeling, samenwerken en verantwoordelijkheid dragen voor eigen handelen.

Respect voor eigenheid van ieder mens wordt gevoed door onze christelijke normen en waarden.

IKC Noordeinde: Jij en Ik, Samen!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Integraal Kind Centrum (IKC)
  • Jij en Ik Samen
  • Christelijke identiteit
  • Bewegen en leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
208
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op de schoolpagina van IKC Noordeinde op "Scholen op de Kaart" vindt u informatie over de:

- Meldcode kindermishandeling en  huiselijk geweld

- Anti Pestprotocol

- Schoolveiligheidsplan   


Terug naar boven