De Jacobsvlinder

Schoutenhoek 160 2722 EK Zoetermeer

Schoolfoto van De Jacobsvlinder

In het kort

Toelichting van de school

Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs; het gaat ons niet alleen om een goede kennisoverdracht, maar ook om vorming tot goede mensen. Wij werken aan de maximale ontwikkeling van het kind. Wij willen ons niet laten verleiden tot de waan van de dag maar willen vasthouden aan onze gestelde doelen.

Wij werken sinds een aantal jaar met het opbrengstgericht werken. Het heeft ons een andere manier van denken en een andere manier van kijken gebracht.

We verdiepen ons de komende jaren op het data gestuurd en opbrengstgericht werken. Ons doel is het verhogen van onze onderwijskwaliteit; het verbeteren van de leerlingenresultaten, specifiek die van taal, rekenen en (begrijpend) lezen. Dit zijn de zogenaamde “harde” opbrengsten. Hierbij zoeken we naar een balans om kinderen evenwichtig te helpen vormen, dus ook op sociaal en cultureel gebied. We kiezen daarbij regelmatig voor creatieve werkvormen. Deze “zachte “opbrengsten zijn minder goed meetbaar, maar zeker zo belangrijk. Een gezonde samenleving en economie kunnen immers niet functioneren zonder kunst en cultuur. Een half uurtje samen zingen zorgt voor energie om nog beter te werken of te leren. Het ervaren van voldoening en daardoor meer persoonlijke kracht zijn belangrijke ervaringen voor onze kinderen die inspirerend zijn voor het dagelijkse leren.  

Wij leggen het accent op het leren en willen onze onderwijsleertijd effectief inzetten. Daarbij vinden wij dat niet alles wat telt, geteld kan worden. En niet alles wat geteld kan worden, telt. Wij willen leerlingen én leerkrachten de kans bieden meer te leren, zodat het onderwijs verbetert en daardoor de opbrengsten hoger worden. Wij bezien alle ontwikkelingen en initiatieven van de school vanuit de vraag wat de impact ervan is op het leren van de kinderen. We zijn een school die kinderen optimaal wil laten ontwikkelen en kinderen daar brengen waar zij gezien hun talenten recht op hebben!  

BASISSCHOOL DE JACOBSVLINDER – EEN VLINDER VLIEGT UIT  

Vanuit onze missie en visie zijn de speerpunten voor onze school:

·        Engels en internationalisering voor alle leerlingen

·        Aandacht voor talentontwikkeling: wetenschap en techniek, cultuur met kwaliteit, een plusklas en een taalklas

·        Handel en een tweede vreemde taal (ondernemend leren)

·        Samenwerking tussen peuteronderwijs, basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Leren van 2 tot 18 jaar

·        Samenwerking met ouders/ouder betrokkenheid

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Engels en internationalisering
  • Talentontwikkeling
  • Wetenschap en techniek
  • Cultuur met kwaliteit
  • Leren van 2 tot 18 jaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
130
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden / continurooster :

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag hebben we een continurooster en blijven de kinderen van 8:45 tot 14.30 uur op school; met uitzondering van de groepen 1 t/m 4; zij zijn op vrijdag om 12.00 vrij. Tussen de middag eten de kinderen met de overblijfkracht hun meegebrachte lunch op. Op woensdag is de schooldag voor alle groepen van 8:45 tot 12:30.  Tien minuten voor de aanvangstijd gaat de schooldeur open. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

 

Terug naar boven