Koningin Wilhelminaschool

Willem-Alexanderplantsoen 1 2713 VM Zoetermeer

  • Heerlijk werken in de schooltuin!
  • Samenwerken, coöperatief!
  • Spelend leren!
  • De bron, de basis van ons handelen!

In het kort

Toelichting van de school

Modern onderwijs met traditionele waarden!

De Koningin Wilhelminaschool is een christelijke school op reformatorische grondslag. Het onderwijs dat we geven is gebaseerd op de Bijbel en de daarop gebaseerde belijdenisgeschriften. Wij willen een school zijn waar ieder die bewust voor christelijk onderwijs kiest zich gekend en herkend weet.

Onze doelstelling: We voeden onze leerlingen op en onderwijzen ze in afhankelijkheid van de zegen van de Heere God tot zelfstandige persoonlijkheden, die hun gekregen gaven gebruiken om God en hun naaste te dienen. 

We streven naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs in een veilige leeromgeving. We hebben oog voor het unieke van elk kind. We leren hen zorg te dragen voor elkaar en voor de schepping. We besteden aandacht aan de gaven van het hart (dienen), de gaven van het hoofd (denken) en de gaven van de handen (doen) van elk kind. 

Onze missie is daarom: dienen, denken en doen.

Het is onze opdracht om de gaven en talenten, zowel wat betreft hoofd, hart en handen, die de leerlingen gekregen hebben ten volle te ontplooien. We proberen van ieder kind de eigen en unieke mogelijkheden te ontdekken en deze aan te spreken en daarbij aan te sluiten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Denken
  • Dienen
  • Doen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
162
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze school kent geen voor- en naschoolse opvang. De ouders die hier gebruik van maken regelen dit in de regel zelf of onderling. Een enkele ouder maakt gebruik van het IKC bij Stella Nova, naast onze school.

Binnen de school bevindt zich ook de christelijke kinderopvang 'Bij Mary'. Vijf morgens worden kinderen opgevangen van 2 tot en met 4 jaar op de morgens vanaf 8.30 uur tot 12.00 uur.

Ook is er tussenschoolse opvang. Dit wordt in principe opgelost met gesloten portemonnee. Ouders blijven zelf ( volgens rooster) over bij de kleuters of lopen pleinwacht op het plein bij de leerlingen van groep 3 t/m 8. Ouders, die hieraan niet kunnen deelnemen doordat ze alle dagen werken betalen een vergoeding.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

U kunt meerdere schooldocumenten vinden op onze website www.wilhelmina.unicoz.nl onder de link Beleid en Protocollen

Terug naar boven