Kindcentrum Toverberg

Toverberg 3-4 2716 LW Zoetermeer

  • Schoolfoto van Kindcentrum Toverberg
  • Schoolfoto van Kindcentrum Toverberg
  • Schoolfoto van Kindcentrum Toverberg
  • Schoolfoto van Kindcentrum Toverberg
  • Schoolfoto van Kindcentrum Toverberg

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wij zijn erg blij dat de leerlingen zich veilig voelen op school.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Er zijn veel ouders geweest die een probleem ondervonden met de techniek en daardoor niet binnen het vereiste tijdpad de vragenlijst heeft kunnen invullen.
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven