Kindcentrum Toverberg

Toverberg 3-4 2716 LW Zoetermeer

  • Foto van Jan van Es
  • Foto van Jan van Es
  • Foto van Jan van Es
  • Sta en zitplekken voor unit 2 en 3

Foto van Jan van Es
  • werkplekken in unit 2 bij de keuken.

Foto van Jan van Es

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte en/of verlof van medewerkers organiseren wij de vervanging op de volgende wijze:

1. Door eigen, ambulante medewerkers;

2. Mocht dit niet lukken en is er voorafgaand aan het verlof/de ziekte voldoende tijd beschikbaar, dan doen wij een verzoek tot vervanging bij onze vervangingspool en/of benaderen wij externen op andere wijze.

3. Mocht dit geen resultaat hebben, of is er te weinig tijd om dit te organiseren, dan zal de betreffende groep kinderen worden verdeeld over de andere groepen. In iedere groep ligt een noodprogramma klaar om zo'n calamiteit op te vangen.

4. Mocht dit ook geen optie zijn, dan kan het zijn dat een groep in het uiterste geval thuis opgevangen moet worden. We willen dit natuurlijk te allen tijde voorkomen!


 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De onderwijstijd voor de groepen 1-2 is lastiger te vertalen naar vaste uren en onderdelen, omdat veel verschillende vakgebieden in elkaars verlengde liggen en/of worden gecombineerd.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De school maakt gebruik van een continurooster (zie 6. Schooltijden en opvang).

De groepen 1-2 t/m 3 hebben iedere vrijdagmiddag vrij.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel


Kindcentrum Toverberg maakt onderdeel uit van de Unicoz Onderwijsgroep en tevens van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zoetermeer (www.passendonderwijszoetermeer.nl). De basisondersteuning wordt door iedere school, binnen elke groep, door elke leerkracht gerealiseerd, indien nodig met hulp van derden. Basisondersteuning is ook een vorm van garantie naar ouders, ‘dit bieden al onze scholen minimaal, daar mag u op vertrouwen’. Daarnaast is er ook sprake van extra ondersteuning.  Deze extra ondersteuning kan op school plaatsvinden door onze eigen leerlingbegeleiders. Op de Toverberg bieden wij ook Levelwerk als extra uitdaging aan. Daarnaast hebben wij een deel van onze extra ondersteuning bovenschools georganiseerd. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld Denkwijs onderbouw en midden-/bovenbouw, Pre-vwo, Pre-vo en Pre-vmbo.  


 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De samenwerking met de Drie Ballonnen die in het kindcentrum de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang organiseert, is intensief. Op deze manier zorgen we voor een doorgaande lijn in de ontwikkeling en begeleiding van 0 t/m 12 jarigen!

 

Terug naar boven