Rooms Katholieke Basisschool de Elzenhoek

Broekwegzijde 192 2725 PE Zoetermeer

 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Elzenhoek
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Elzenhoek
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Elzenhoek
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Elzenhoek
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Elzenhoek

Het team

Toelichting van de school

Op dit moment betreft de informatie in Vensters PO voor het onderdeel Personeelskenmerken het schooljaar 2011-2012 en de jaren hiervoor. Deze betreffende gegevens in Vensters PO worden automatisch aangeleverd vanuit bronnen van het Ministerie van Onderwijs. De school zelf heeft hier dan ook geen invloed op. Naar verwachting is vanaf half december voor het onderdeel Personeelskenmerken meer actuele informatie beschikbaar in Vensters PO.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Zodra blijkt dat een leerkracht afwezig zal zijn, wordt er een vervangende leerkracht gezocht. 

Als deze is gevonden, worden de ouders van de groep hiervan, waar mogelijk, op de hoogte gesteld via Social Schools. 

Soms blijkt het onmogelijk om een vervanger te vinden. In dat geval wordt de betreffende groep, of een andere groep, verdeeld over de andere groepen. Dat betekent dat de kinderen voor die dag in een andere groep meedoen.

In uitzonderlijke gevallen besluiten we dat de leerlingen een dag of middag thuis mogen blijven. Ouders worden hiervan zo vroeg mogelijk op de hoogte gesteld. 

Bij de afwezigheid van een leerkracht proberen we de onrust altijd zo veel mogelijk te beperken voor alle kinderen.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De indeling van de leerkrachten ziet er als volgt uit:

 • Groep 1-2a: Jeannette & Ellis 
 • Groep 1-2b: Dea 
 • Groep 3: Caroline & Eveline
 • Groep 4: Nicoline & Marlin
 • Groep 5: Sabrina & Marlin
 • Groep 6: Sabine & Lianna
 • Groep 7: Renate & Marcel
 • Groep 8: Saskia & Laura

Interne begeleiding Lianna Huizinga

Administratie: Marijke  & Sandra 

Vakleerkracht bewegingsonderwijs: Maaike           

Directeur: Lianne Leukfeldt                

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de eerste twee leerjaren krijgen de leerlingen vaardigheid aangeleerd op veel verschillende ontwikkelingsgebieden. Deze vaardigheden worden aangeboden middels een spelles, een werkles, een buitenactiviteit, een kringactiviteit, een gymles of tijdens een ander moment in de klas. 

Het leren in de eerste twee jaren gebeurt veelal door middel van spel en vanuit ervaringen. 

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Deze school maakt onderdeel uit van de UnicozOnderwijsgroep en tevens van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zoetermeer.

De basisondersteuning wordt door iedere school, binnen elke groep, door elke leerkracht gerealiseerd.

Basisondersteuning is ook een vorm van garantie naar ouders, ‘dit bieden al onze scholen minimaal, daar mag u op vertrouwen’. 

Wij hebben daarnaast een deel van onze extra ondersteuning bovenschools georganiseerd. Het gaat hierbij om een Hoogbegaafde Plusvoorziening (Denkwijs), Pre VWO, PreVO en PreVMBO. Voor meer informatie zie: https://www.unicoz.nl/unicoz-10-14 


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven