Roomskatholieke Basisschool De Buut

Lijnbaan 317 2728 AG Zoetermeer

  • Trots
Respect
Ontwikkeling
Toekomst 
Samen
  • Leerlingen laten vol trots zien wat zij leren op de ‘dit kunnen wij-avond’, de musical en het Buutpodium.
  • Vaardigheden voor de toekomst: werken in de digitale wereld, maar ook creatief- en oplossingsgericht denken, samenwerken en reflecteren.
  • Respect voor én van iedereen en voor onze omgeving. Iedereen is anders en we gaan uit van de goede bedoelingen van de ander.
  • Op elk gebied. Het beste uit onze leerlingen en uit onszelf halen, door onze talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Contactgegevens

Roomskatholieke Basisschool De Buut

Lijnbaan 317
2728 AG Zoetermeer

Telefoon:
0793422057
Schoolwebsite:
www.debuut.unicoz.nl
E-mailadres:
directie@debuut.unicoz.nl

Volg deze school

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Stichting Unicoz onderwijsgroep

Aantal scholen:
27
Aantal leerlingen:
9151
Website schoolbestuur:
www.unicoz.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 28-17 Zoetermeer

Terug naar boven