IKC De Vijf Pilaren

Carry van Bruggenhove 2 2717 XV Zoetermeer

Schoolfoto van IKC De Vijf Pilaren

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van IKC De Vijf Pilaren. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Persoonlijk groei
  • Samenwerking
  • Verbinding
  • Veiligheid
  • Professioneel

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

IKC De Vijf Pilaren is in schooljaar 2020-2021 begonnen met 23 leerlingen. Op dit moment kunnen wij met trots zeggen dat wij 132 leerlingen in het schooljaar 2022-2023 zullen verwelkomen op IKC De Vijf Pilaren.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
66
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven