IKC De Vijf Pilaren

Carry van Bruggenhove 2 2717 XV Zoetermeer

Schoolfoto van IKC De Vijf Pilaren

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van IKC De Vijf Pilaren. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Persoonlijk groei
  • Samenwerking
  • Verbinding
  • Veiligheid
  • Professioneel

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

IKC De Vijf Pilaren is in het schooljaar 2020-2021 begonnen met 23 leerlingen. Op dit moment kunnen wij met trots zeggen dat in schooljaar 2023-2024 202 leerlingen op IKC De Vijf Pilaren zullen genieten van het Islamitisch onderwijs. IKC De Vijf Pilaren is met maar liefst 30 verschillende nationaliteiten op cultureel gebied een gemêleerde school. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
206
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor contact met de leerkracht, intern begeleider, administratie of directeur verzoek ik u altijd eerst een afspraak te maken. 

Tussen 8:30 uur en 15:15 uur is een gesprek met de leerkracht niet mogelijk. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

  • Het anti-pestprotocol zit verweven is De Vreedzame School en Sociaal Veiligheidsplan.
  • Voor de Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld verwijs ik u naar het Sociaal Veiligheidsplan.

Terug naar boven