IKC Da Vinci

Spitsbergen 17 2721 GP Zoetermeer

Schoolfoto van IKC Da Vinci

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij IKC Da Vinci

We heten u en uw kind(eren) van harte welkom! Da Vinci is een modern IKC dat kwalitatief goede opvang en onderwijs biedt en goede resultaten behaalt. Het gemotiveerde team stimuleert ieder kind om het maximale uit zichzelf te halen.

Ons motto is: "met pit en ambitie". Wij stellen ambitieuze doelstellingen en willen talenten ontwikkelen. Wij zijn er voor alle kinderen en bieden extra uitdaging aan kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Uw kind krijgt bij ons een goede basis mee voor de toekomst.

IKC Da Vinci heeft een openbare identiteit. Dit betekent dat alle kinderen bij ons welkom zijn, ongeacht religie, cultuur of achtergrond. Wij accepteren iedereen en iedereen accepteert elkaar. Uw kind kan bij ons zijn wie het is.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren met plezier!
  • Ambitie & Resultaat
  • Talentbegeleider & Kindercoach
  • Engels, Science & Filosofie
  • Structuur & Kanjertraining

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Da Vinci is een school met ongeveer 450 leerlingen. Wij hebben 19 groepen, waarvan er zestien groepen op de hoofdvestiging aan de Spitsbergen 17 en drie groepen aan de Sumatra 120 (op 200 meter loopafstand) gevestigd zijn.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
437
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voorschools toezicht - OBS Da Vinci (VST)

Op schooldagen is er voor de werkende ouder als extra service vanuit de school VST. De school opent haar deuren om 07.30 tot 07.45 uur voor kinderen waarvan de ouders werken. Hiervoor moet jaarlijks worden aangemeld bij de administratie. Het VST is in de aula van de school en wordt verzorgd door personeel werkzaam op Da Vinci. Deze service wordt aangeboden op maandag, dinsdag en donderdag.

Buitenschoolse Opvang (BSO)

De BSO wordt verzorgd door Junis. Indien ouders hiervan gebruik willen kunnen zij via de website contact met hen opnemen. Vanuit de school worden de kinderen door de groepsleerkracht gebracht naar de pedagogische medewerkers van de BSO.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven