IKC De Triangel

Vlasakker 33 -35 2723 TP Zoetermeer

Schoolfoto van IKC De Triangel

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Onze leerlingen zijn bovengemiddeld tevreden op onze school. Onze leerlingen geven ons een rapportcijfer van 8,6 daar zijn wij zeer blij mee. Hier werken we hard aan door schoolbreed veel aandacht te hebben voor een fijne en veilige sfeer.


Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De ouders van onze leerlingen zijn bovengemiddeld tevreden met de school die zij voor hun kind hebben uitgekozen. Hier zijn we blij mee en trots op. Door laagdrempelig benaderbaar te zijn en helder te communiceren hopen we deze tevredenheid vast te houden. 
Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven